Vardagen för barn och unga som genomgått organtransplantation

Den som genomgått en organtransplant som barn eller i ung ålder kan levat ett vanligt liv: röra sig och ha fritidsaktiviteter samt gå på dagis eller i skola nomalt.

Varasto loppu