Siirry sisältöön

Pitkäaikaissairaus vaikuttaa elämään monin eri tavoin. Se voi aiheuttaa haasteita opiskeluun ja työntekoon, perheen arkeen sekä taloudelliseen tilanteeseen. Sairaus voi estää osallistumista yhteiskuntaan ja aiheuttaa yksinäisyyttä. Lahjoittamalla voit auttaa Munuais- ja maksaliittoa tukemaan sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Lahjoittamalla Munuais- ja maksaliitolle voit tukea sairauksien ennaltaehkäisyä sekä tukea neuvontaa ja tiedon jakamista. Lahjoituksellasi voidaan järjestää vertaistapahtumia sairauden eri vaiheissa oleville ja eri ikäisille. Voit myös tukea liiton perhetoimintaa tai muuta itsellesi tärkeää toimintamuotoa.

Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä. Jo pienelläkin lahjoituksella voit tukea munuais- ja maksasairauteen sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. 

Käsi ojentaa keltaisen kukan.

Lahjoita Munuais- ja maksaliitolle

Voit valita itse oman avustuskohteesi. Voit avustaa liiton perhetoimintaa, nuorten toimintaa, elinsiirtoa odottavien tukea tai ikääntyneitä sairastuneita. Voit myös tukea liiton tiedotusta, johon kuuluu muun muassa esitteiden ja oppaiden tuottaminen sairastuneille sekä liiton Elinehto-lehti.

Voit pyytää huomioimaan merkkipäiväsi kukkien ja lahjojen sijaan lahjoituksia liiton toimintaan. Surunvalittelukukkien antamisen sijaan voi vainajan muistoa pyytää kunnioittamaan lahjoituksella

Lahjoitukset voi osoittaa liiton lahjoitustilille: FI45 1012 3007 2009 40.

Testamentti on erinomainen tapa tukea liittoa ja lahjoittaa osan tai koko perintönsä hyvään asiaan. Erityisesti niille, joilla ei ole perillisiä, testamentti sydäntä lähellä olevaan toimintaan on hyvä vaihtoehto, koska muutoin jäämistö siirtyy kokonaan valtiolle. Suomen lain mukaan perintö jaetaan perintökaaren mukaisessa järjestyksessä. Jos haluaa, että omaisuus jaetaan toisin, on laadittava testamentti. Jos ei ole serkkuja läheisempiä sukulaisia, omaisuus menee kuoleman jälkeen kokonaan valtiolle.

Joka vuosi liitto käyttää perintövaroja muun muassa tiedottamiseen munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä jäsenistölle ja yleisölle. Lahjoituksilla ja testamenteilla järjestetään myös vertais- ja virkistystoimintaa eri-ikäisille sairastuneille. Liiton perhetoiminta tukee vakavasti sairastuneiden tai elinsiirron saaneiden lasten perheitä ja myös nuorille on omaa toimintaa. Lahjoituksen tai testamentin voi osoittaa myös esimerkiksi elinluovutusten edistämiseen tarkoitettuun tiedotustoimintaan.

Perinnöstä maksetaan pääsääntöisesti perintöveroa. Perijät ja testamentin saajat on jaettu veroluokkiin sen mukaan, mitä sukua he ovat perinnön antajalle. Lisäksi veron määrään vaikuttaa perinnön arvo. Yleishyödylliset yhteisöt on vapautettu perintöverosta. Yhdistykselle tai järjestölle testamentatut varat menevät siis kokonaan siihen käyttöön, johon ne on lahjoitettu.

Testamentin voi laatia olipa omaisuutta kertynyt paljon tai vähän. Testamentin muotoseikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta se olisi juridisesti pätevä. Siksi onkin varminta ottaa yhteyttä lakimieheen tai omaan pankkiin, joka laatii testamentin toiveittesi mukaan. Testamentin on oltava kirjallinen ja siinä on oltava muun muassa seuraavat tiedot: testamentin tekijän tunnistetiedot, testamentin saajan tiedot ja kohde, päivämäärä ja paikka, testamentin tekijän allekirjoitus sekä kahden esteettömän, yhtä aikaa läsnä olevan todistajan allekirjoitukset sekä todistuslausuma.

Testamenttinsa voi halutessaan muuttaa milloin tahansa tai sen voi peruuttaa kokonaan. Testamentti säilytetään luotettavalla tavalla ja niin, että se on helposti löydettävissä laatijansa kuoleman jälkeen. Testamentti voidaan sen säilyttämisen varmistamiseksi tehdä kahtena kappaleena, joita säilytetään eri paikoissa, esimerkiksi pankin tallelokerossa ja kotona.

Lisätietoja lahjoituksista:

Mies istuu ja miettii.

Tue elinsiirtoa odottavia

Elinsiirto on paras, joskus ainoa vaihtoehto pitkälle edenneen sairauden hoitoon. Munuaisensiirtoa joutuu odottamaan dialyysihoidossa keskimäärin puolitoista vuotta, mutta odotus voi kestää useita vuosiakin. Epävarmuus elämän jatkumisesta ja epätietoisuus tulevasta on ahdistavaa elinsiirtoa odottavalle ja hänen läheisilleen.

Jaamme oikeaa tietoa ja annamme mahdollisuuden keskustella muiden saman kokeneiden kanssa. Tilaisuuksissamme ammattilaisten antama tuki helpottavat odotusta ja auttavat sopeutumaan vaativaan elämäntilanteeseen.

Tue liiton perhetoimintaa

Pienet lapset voivat jo syntyessään sairastaa tai sairastua myöhemmin munuais- tai maksatautiin ja saada elinsiirron. Lapsen sairaus koskettaa koko perhettä: sisaruksia, vanhempia ja sukulaisia. Vaativa hoito ja lääkitys ovat kotona vanhempien vastuulla. Vaikeassa elämäntilanteessa yhteisten kokemusten jakaminen saman kohdanneiden perheiden kanssa auttaa jaksamaan.

Liitto järjestää sairastuneiden lasten perheille sopeutumisvalmennuskursseja, lapsiperhetapaamisia ja perhepäiviä. Liiton perhetoiminta tekee vaikuttamistyötä useissa eri verkostoissa.

Lapsiperhe sateenvarjon alla
Nuori tyttö katsoo ulos ikkunasta.

Tue sairastuneita nuoria

Sairastuneen nuoren voi olla vaikea päästä kiinni opiskeluun tai työelämään. Munuais- ja maksasairaus voi vaikuttaa oppimiseen tai aiheuttaa paljon poissaoloja koulusta. Ennakkoluulot voivat haitata työnsaamista.

Järjestämme tapahtumia, joissa nuoret voivat tavata muita saman kokeneita nuoria, mikä auttaa saamaan otteen omasta tulevaisuudesta. Koulutustilaisuuksissamme nuorille jaamme tietoa koulutus- ja työmahdollisuuksista sekä tuemme nuorta matkalla aikuisuuteen.

Auta ikääntyneitä sairastuneita

Ikääntynyt munuais- tai maksasairauteen sairastunut jää helposti yksin. Elämänpiiri supistuu sairauden vuoksi. Pienet tulot rajoittavat mahdollisuuksia harrastaa.

Koulutamme vapaaehtoisia tukemaan ikääntyneitä ja kehitämme ikääntyneiden sähköisiä yhteydenpitomahdollisuuksia vähentääksemme yksinäisyyttä.

Ikääntynyt nainen korjaa ystävänsä hupun asentoa.
Kuvassa 8 eri esitteen kannet.

Tue sairastuneiden tiedonsaantia

Liitto tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta munuais- ja maksasairauksista, niiden ennaltaehkäisystä, hoidoista, ravitsemuksesta ja elinsiirroista. Liiton esitteistä ja oppaista sairastuneet ja läheiset saavat oikeaa tietoa sairauksista ja niiden hoidoista. Esitteet ja oppaat ovat ilmaisia niitä tarvitseville. Elinehto-lehti kertoo sairastuneiden tarinoita ja julkaisee asiantuntijoiden haastatteluja.

Tukemalla tiedotusta varmistat, että sairastuneet saavat jatkossakin tutkimukseen perustuvaa tietoa helposti ja luotettavasti.

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: RA/2020/1661
Poliisihallitus, arpajaishallinto 22.12.2020
Lupa on voimassa 1.1.2021 lähtien koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Kerättyjen varojen käyttötarkoitus: Rahankeräysvarat käytetään sairastuneiden ja läheisten tukemiseen järjestämällä vertais- ja vapaaehtoistoimintaa ja koulutusta. Lisäksi varoja käytetään munuais- ja maksasairauksiin ja elinsiirtoihin liittyvään viestintään ja tutkimukseen. Rahankeräysvaroilla järjestetään vertais- ja hyvinvointitapahtumia sairastuneiden lasten perheille.

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7, Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä. www.paytrail.com(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).