Siirry sisältöön

Liiton kokemustoimija on munuais- tai maksasairautta sairastava, elinsiirron saanut tai läheinen oman kokemuksensa asiantuntija. Hän pitää kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyöryhmissä ja osallistuu tulevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutukseen. Liitolla on 31 kokemustoimijaa ympäri Suomea.

Haluatko kokemustoimijaksi?

Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijat ovat pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa. Kokemustoimijan tehtävänä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle.

Kokemustoimija toimii pääasiassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole henkilökohtaista kokemusta haastavasta elämäntilanteesta, vammasta, sairaudesta tai niissä läheisenä olemisesta. Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan tai läheisen näkökulmaa käsiteltävään asiaan.

Kokemustoimijan tulee olla sinut oman tai läheisensä sairauden tai vamman kanssa. Kokemustoimijaksi ei ole hyvä alkaa välittömästi diagnoosin saamisen jälkeen tai läheisen sairastuttua tai vammauduttua. Tapahtumasta tulee olla kulunut riittävästi aikaa, suosituksena ainakin kolme vuotta

Kokemustoimija on halukas toimimaan yhteistyössä eriasteisten oppilaitosten kanssa. Hän sitoutuu toimintaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Kokemustoimija perehtyy koulutuksen aikana myös oman taustajärjestönsä toimintaan. Liiton kokemustoimijaksi pätevöidytään osallistumalla kokemustoimijoiden peruskoulutukseen. Liitto toteuttaa kokemustoimijoiden peruskoulutuksia yhteistyössä Kokemustoimintaverkoston kanssa. Kokemustoimintaverkostossa toimii tällä hetkellä 35 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän yli 500 kokemustoimijaansa. Kokemustoiminnan opetusyksikköverkostossa on tällä hetkellä mukana 70 toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja lääketieteellisten tiedekuntien opetusyksikköä.

Kokemustoimijan peruskoulutus, syksy 2024 (hakuaika päättyy 1.8.2024)

Verkkotapaamiset: Ke 28.8. klo 17-20, ke 11.9. klo 17-20, ke 2.10. klo 17-19, ke 23.10. klo 17-20, ke 6.11. klo 17-18.30, ke 20.11. klo 17-20, ke 27.11. klo 17-20 ja ke 4.12. klo 17-20

Kokemustoimijan Kehittäjä-vaikuttaja-jatkokoulutus, syksy 2024 (hakuaika päättyy 16.8.2024)

Verkkotapaamiset: Ti 17.9. klo 17-20 ja ti 24.9. klo 17-20

Hakulomake ja lisätiedot: Maria Ruuskanen, maria.ruuskanen@muma.fi, puh. 040 8363 480

Etsitkö kokemustoimijaa?

Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja. Liiton kokemustoimijat ovat munuais- tai maksasairautta sairastavia, elinsiirron saaneita tai heidän läheisiään.

Kokemustoimijan tehtävänä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle. Kokemustoimija toimii pääasiassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa henkilökohtaista kokemusta haastavasta elämäntilanteesta, vammasta, sairaudesta tai läheisenä olemisesta. Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja järjestön taustatuki.

Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan polkua jo läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan.

Kaikki, jotka toimivat tai opiskelevat sote-alan ammattilaisiksi tai toimivat palvelualoilla hyötyvät asiakkaan tai potilaan näkökulman ja kokemusten ymmärtämisestä. 

Lisätietoja kokemustoiminnasta

Ryhmä ihmisiä istuu tuoleille ympyrässä ja kesklustelee.

Kokemustoimintaverkosto

Kokemustoimintaverkosto on kokemustoimijoiden, järjestöjen ja alueellisten toimijoiden verkosto, joka edistää kokemustiedon hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä. Kokemustiedon avulla on mahdollista vaikuttaa palveluihin, asenteisiin sekä yhteiskuntaan. Verkosto järjestää yhteistyössä kokemustoimijoiden peruskoulutuksia ja luo kokemustoimijoille turvallisen taustatuen.