Siirry sisältöön

Luvan saaja: Munuais- ja maksaliitto ry
Luvan numero: RA/2020/1661
Poliisihallitus, arpajaishallinto 22.12.2020
Lupa on voimassa 1.1.2021 lähtien koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus: Rahankeräysvarat käytetään sairastuneiden ja läheisten tukemiseen järjestämällä vertais- ja vapaaehtoistoimintaa ja koulutusta. Lisäksi varoja käytetään munuais- ja maksasairauksiin ja elinsiirtoihin liittyvään viestintään ja tutkimukseen. Rahankeräysvaroilla järjestetään vertais- ja hyvinvointitapahtumia sairastuneiden lasten perheille.