Siirry sisältöön

Kun ihminen sairastuu, hän tarvitsee paljon tietoa. Tietoa saa terveydenhuollosta, mutta myös kokemuksen tuoma tieto on hyödyllistä. Saman kokeneet voivat kertoa omista kokemuksistaan sairaudesta selviytymisestä tai sairauden kanssa elämisestä. Vertaistuki ei korvaa ammatillista hoitoa, mutta se voi olla hyvä tuki pitkäaikaissairauden kanssa elämisessä.

Vertaistukija on kokenut elämässään samoja asioita kuin tuettava. Vertaistuki on tasaveroista ja luottamuksellista kumppanuutta, jossa molemmat osapuolet ovat tuen antajia ja saajia. Vertaistukija kuuntelee ja rohkaisee. Vertaistukija on vapaaehtoista lähimmäisen auttamista. On tärkeää ymmärtää, että vertaistukija toimii vapaaehtoisena ja omien voimavarojensa mukaisesti.

Munuais- ja maksaliitto kouluttaa aikuisia vertaistukijoita henkilökohtaisiin keskusteluihin, kurssitoimintaan, perhetoimintaan ja ryhmätoimintaan. Liitto välittää vertaistukijoita yhteydenottojen perusteella. Liitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät vertaistukitoimintaa ja vertaistapahtumia kaikenikäisille sairastuneille ja heidän läheisilleen eri puolilla maata. Tapaamiset voivat keskittyä tiettyyn sairauteen tai käsitellä laajemmin eri ikäisten munuais- tai maksasairautta sairastavien tarpeita.

Mies istuu keittiössä ja puhuu puhelimeen.

Kahdenkeskinen tuki

Perinteisesti vertaistuki on ollut kahden henkilön välistä yhteydenpitoa esimerkiksi puhelimella. Nykyään yhteyttä voi pitää myös vaikka kirjoittaen eri viestintäalustoilla.

Vertaistukiryhmät

Munuais- ja maksaliiton jäsenyhdistyksissä vertaisia voi tavata yhdistysten järjestämissä tapahtumissa ja vertaistukiryhmissä. Ajatuksien vaihto nousee tapahtumissa luonnollisesti esiin.

Keltaiseen villatakkiin pukeutunut henkilö lukee kännykkää.

Digitaalinen vertaistuki

Vertaistukea voi saada myös esimerkiksi erilaisten Facebook-ryhmien kautta, joita moderoivat toiset sairastuneet. Liitto ei yleensä vastaa ryhmien ylläpidosta tai sisällöstä.

Hymyilevä nainen kävelyllä syksyisellä niityllä. Taaempana kuvassa mies.

Löydä vertaistukija

Liiton vertaistukija on koulutettu ja vastuunsa tunteva. Jos haluat löytää henkilön, joka on kokenut samanlaisia asioita kuin sinä, ota yhteyttä liittoon tai jäsenyhdistyksiin.

Vertaistoiminnalla on monia positiivisia vaikutuksia

Vertaiset voivat tarjota empatiaa ja ymmärtää paremmin sairauden vaikutuksia elämään.

Vertaiset voivat jakaa omia selviytymiskeinoja ja hyödyllisiä vinkkejä arjen haasteisiin.

Vertaisilta saatu tuki voi innostaa ja motivoi jatkamaan hoidon noudattamista.

Vertaistuki voi auttaa vähentämään stressiä ja ahdistusta sairauden aiheuttamissa tilanteissa.

Vertaistuki voi rohkaista ja kannustaa samankaltaisten kokemusten jakamisen kautta.

Vertaisryhmässä voi tuntea itsensä hyväksytyksi ja löytää oman identiteetin sairauden keskellä.

Vertaisilta voi oppia lisää omasta sairaudestaan ja sen hallinnasta.

Vertaisryhmä tarjoaa mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä ja rakentaa tärkeitä ystävyyssuhteita.

Vertaiset voivat auttaa lievittämään yksinäisyyden tunnetta, joka saattaa tulla pitkäaikaissairauden myötä