Siirry sisältöön

Kursseja järjestetään erivaiheen munuaissairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen. Kursseja on munuaisten vajaatoimintaa sairastaville, jotka eivät tarvitse dialyysihoitoa sekä dialyysivaiheessa oleville. Kursseilla etsitään keinoja hyvinvoinnin tukemiseen arjessa sairauden eri vaiheissa. Munuais- ja maksaliitto järjestää dialyysin aikana tarvittavat hemodialyysipaikat ja avustaa vatsakalvodialyysin nesteiden hankinnassa kurssipaikalle. Voit osallistua kursseille yksin tai läheisen kanssa.

Munuais- ja maksaliitto järjestää myös erityyppisiä teemallisia kursseja, esim. liikunta, ravitsemus, taide, luonto. Kurssit ovat tarkoitettu kaikille munuais- ja maksasairaille sekä elinsiirron saaneille.

Hakeminen

Kurssille haetaan kurssikohtaisella hakemuslomakkeella, joka löytyy kyseisestä tapahtumasta, tapahtumat-kalenterista. Kiinnitä hakemusta täyttäessäsi huomiota perusteluihin, miksi juuri sinut tulisi valita kurssille. Hakemukselle ei tarvitse liittää lääkärinlausuntoa eikä muitakaan liitteitä.

Päätös kurssille valituista

Hakuajan päätyttyä tehdään valinnat kurssille valituista. Kaikille hakeneille ilmoitetaan valinnasta. Valinnassa etusijalla ovat ensikertalaiset, he, joilla elämäntilanne on muuttunut sekä munuais- ja maksaliiton kurssilla yli 3-vuotta sitten olleet.

Ohjelma

Kurssiohjelma räätälöidään kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Ohjelma on suunnattu kaikille kurssille valituille, niin sairastuneille, perheenjäsenille kuin muille kurssille osallistuville läheisille. 

Kurssien ohjelma sisältää muun muassa vertaiskeskusteluita, erilaista arjen sujumista helpottavaa tiedonsaantia sekä oman hyvinvoinnin tukemista. Kursseilla on myös kivaa yhteistä tekemistä ja hauskanpitoa.

Kustannukset

Kurssit ovat kaikille osallistujille maksuttomia. Voit hakea liitolta matkatukea ennakkoon perustelluista syistä esim. terveydelliset tai taloudelliset syyt. Lisätietoja Timo Rautiainen, 050 342 7140, timo.rautiainen@muma.fi(avautuu uuteen ikkunaan)