Siirry sisältöön

Munuais- ja maksasairauteen voi sairastua kuka tahansa. Ne koskettavat tavalla tai toisella satojatuhansia suomalaisia.

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan. Liitto antaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä, edistää elinluovutuksia sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. 

Liittoon kuuluu 18 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä lähes 6000 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.

Munuais- ja maksaliiton keskustoimisto on Helsingissä ja aluetoimistot Tampereella ja Oulussa.

Nainen istuu sohvalla lukemassa kännykkää.

Tietoa

Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Liitto jakaa luotettavaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liitto tekee sairastuneiden tilannetta tunnetuksi ja poistaa ennakkoluuloja

Nuori mies pitelee vanhempaa kädestä.

Tukea

Liitto tukee arjessa jaksamista järjestämällä muun muassa ohjattuja ryhmämuotoisia kursseja ja sopeutumisvalmennusta. Liitto antaa neuvoja sosiaaliturvasta. Yhdistyksen virkistystapahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät.

Hehkulamppu valaisee pimeää huonetta.

Toivoa

Liitto välittää vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä ja paikan toimia.

Liitto valvoo sairastuneiden etuja, jotta jokainen sairastunut saa yhdenvertaista hoitoa, kuntoutusta ja oikeudenmukaista sosiaaliturvaa iästä, asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Liitto pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon sekä tekee esityksiä ja aloitteita yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.

Eduskuntaan vuonna 2000 perustettu tukiryhmä on liitolle tärkeä vaikuttamiskanava lainsäädäntöön jo lakien valmisteluvaiheessa.

Liitto jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä julkaisee esitteitä ja oppaita. Liitto tiedottaa sairauksien ennaltaehkäisystä: omilla elintavoilla voi usein vaikuttaa sairastumiseen tai sairauden etenemiseen. Sairauksien näkyväksi tekeminen vähentää sairastuneisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Ajankohtaista tietoa jaetaan liiton koti- ja teemasivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Liiton Elinehto-lehti ilmestyy neljää kertaa vuodessa.

Munuais- tai maksasairaus voi vaikuttaa elämään monella eri tavalla ja herättää tiedon ja tuen tarvetta. Liitto tukee arjessa jaksamista järjestämällä ohjattuja ryhmämuotoisia kursseja ja sopeutumisvalmennusta.

Liiton järjestämiä kursseja on eri-ikäisille ja eri teemoilla eri puolilla Suomea. Kurssilla voi jakaa kokemuksia muiden sairastuneiden ja läheisten kanssa. Kurssilla lähestytään kurssilaisten elämäntilannetta tiedon, taidon, tunteiden ja suhtautumisen näkökulmasta.

Vertaistuki auttaa sairastuneita, elinsiirron saaneita ja heidän läheisiään selviytymään sairauden eri vaiheissa. Vertaistukija on kokenut saman sairauden ja hän on valmis kuuntelemaan ja jakamaan kokemuksia. Vertaistuki on vapaaehtoista lähimmäisen auttamista.

Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Liitossa ja jäsenyhdistyksissä on käyttöä monenlaiselle osaamiselle, kyvyille ja ideoille sekä mahdollisuuksia mielekkäälle tekemiselle. Liitto järjestää koulutusta ja ohjausta vapaaehtoisille.

Kokemustoimijat ovat tehtäväänsä koulutukseen saaneita oman sairausryhmänsä edustajia, jotka käyvät kertomassa kokemuksistaan esimerkiksi oppilaitoksissa ja hoitoalan ammattilaisille. Kokemuskoulutus antaa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairailta, millaista on elää sairauden tai vamman kanssa. 

Liiton jäsenyhdistyksiä on ympäri Suomea. Paikallinen toiminta on lähellä ihmistä. Yhdistykset jakavat jäsenilleen tietoa munuais- ja maksasairauksista, niiden ennaltaehkäisystä, elinsiirroista sekä sosiaaliturvasta. Yhdistysten virkistys-, liikunta- ja kulttuuritapahtumat tarjoavat mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja viettää mukavasti aikaa yhdessä.

Jäseneksi voit liittyä mihin tahansa jäsenyhdistykseen, tai useampaan, jos haluaa. 

Lapsen sairastuminen vaikuttaa koko perheeseen. Liitto tukee sairastuneiden tai elinsiirron saaneiden lasten ja nuorten perheitä järjestämällä sopeutumisvalmennuskursseja, perhepäiviä ja vertaistapaamisia. Vaikeassa elämäntilanteessa muiden saman kokeneiden perheiden ja ammattilaisten tuki auttaa jaksamaan ja selviytymään arjessa. Nuorille on liitossa omaa toimintaa.

KYLLÄ elinluovutukselle -toiminta on järjestöjen viestintäyhteistyö elinluovutusten ja elinsiirtojen edistämiseksi. Se tiedottaa, julkaisee ja jakelee elinluovutuskorttia, ylläpitää mobiilisovellusta ja kotisivuja, järjestää tapahtumia sekä keskustelua sosiaalisessa mediassa. Toimintaa hallinnoi Munuais- ja maksaliitto.

www.elinluovutuskortti.fi(siirryt toiseen palveluun)

Kansainvälinen yhteistyö tuo perspektiiviä oman järjestön toimintaan. Kokemuksien ja tiedon vaihto antaa mahdollisuuden arvioida omia päämääriä ja toimintamalleja. Yhdessä on mahdollista vaikuttaa asioihin myös Euroopan mittakaavassa.  

Liitto osallistuu pohjoismaiseen yhteistyöhön NNS:ssa, Njursjukas Nordiska Samarbetutskott. Eurooppalaisella tasolla liitto on jäsenenä munuaisjärjestössä EKPF ja maksajärjestössä ELPA.

Kädet päällekkäin.

Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäsenet saavat liiton Elinehto-lehden, yhdistyksen lehden tai jäsenkirjeen, valtakunnallisia ja paikallisia jäsenetuja sekä henkilökohtaista neuvontaa sosiaaliturvasta, edunvalvonnasta ja dialyysimatkailusta.

Ryhmä ihmisiä selkäpäin kameraan auringonpaisteisella niityllä.

Liity kummijäseneksi

Kummijäsenenä voit tukea liiton toimintaa ja olla mukana tukemassa sairastuneita ja heidän läheisiään. Kummijäsenenä saat liiton Elinehto-lehden ja tietoa toiminnasta. Kummijäsenyys on helppo tapa auttaa.

Elämän lahja -koru

Ostamalla hopeisen Elämän lahja -korun tai -solmioneulan tuet munuais- ja maksatyötä. Ne sopivat itselle, lahjaksi tai muistamiseksi hyvälle yhteistyökumppanille.

Pino asiakirjoja pöydällä.

Päätöksenteko

Munuais- ja maksaliitto on 18 jäsenyhdistyksen keskusjärjestö. Liiton toimielimiä ovat vuosikokous ja hallitus. Liiton päätäntävaltaa käyttävät liiton kokouksissa yhdistysten viralliset edustajat.