Siirry sisältöön

Jokainen on yhdenvertainen ja arvokas

Henkilöön tai ryhmään kohdistuva kiusaaminen, syrjintä ja vihapuhe on ehdottomasti kielletty.

Vaitiolovelvollisuus on tärkeää

Ryhmissä keskustellut asiat jäävät vain ryhmän tietoon. Kenenkään henkilökohtaisia tietoja ei jaeta ryhmän ulkopuolisille henkilöille. Vaitiolovelvollisuus lisää myös luottamusta ryhmään ja sen jäseniin.

Keskinäinen arvostus ja kunnioitus

Älä oleta toisen henkilön sairaustaustaa, sukupuolta, uskonnollisuutta, seksuaalista suuntautumista tai muuta vastaavaa ominaisuutta ulkonäön tai nimen perusteella. Henkilö kertoo kyllä kaikki itselleen tärkeät tiedot luottamuksellisessa ympäristössä. Tiedosta myös omat oletuksesi ja kunnioita muita.

Jokainen meistä joskus erehtyy

Kukaan ei ole jokaisen asian asiantuntija ja välillä virheitä tapahtuu. Ollaan myötätuntoisia, rakentavia ja reiluja toisiamme kohtaan.

Ole ennakkoluuloton

Tule munuais- ja maksaliiton tapahtumiin ja ryhmiin ennakkoluulottomasti. Kohtaa uudet henkilöt ja aiheet kunnioittavalla ja ennakkoluulottomalla tavalla. Huomioi tämä erityisesti omissa sanavalinnoissasi.

Annetaan tilaa

Jotkut puhuvat enemmän ja toiset vähemmän. Annetaan toisillemme tilaa, eikä puhuta kenenkään päälle, ennen kuin toinen on puhunut asiansa loppuun. Välillä tarvitsemme omaa tilaa ja sitä saa myös ottaa.

Kunnioitamme toistemme koskemattomuutta

Jokaisella on oikeus kokea olonsa turvalliseksi ilman seksuaalisen, fyysisen tai henkisen väkivallan uhkaa. Kunnioitetaan toistemme henkilökohtaisia rajoja.

Luomme ryhmähenkeä yhdessä

Ryhmähengen ja turvallisen tilan luominen on jokaisen harteilla. Luodaan yhdessä innostavaa ryhmähenkeä.

Ole yhteydessä pienellä kynnyksellä

Mikäli huomaat näitä periaatteita rikottavan, otathan yhteyttä tapahtuman tai ryhmän järjestäjään tai munuais- ja maksaliiton työntekijään. Jokaisella on oikeus kokea olevansa turvassa ja väärinkäytöksiin puututaan aina. Tapahtuman tai ryhmän järjestäjillä on vastuu puuttua aina ongelmatilanteisiin niiden ilmetessä.

Munuais- ja maksaliitossa noudatetaan Suomessa voimassaolevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja, jotka on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus riippumatta syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta tai muusta tekijästä. Minkäänlainen henkilöön tai ryhmään kohdistuva kiusaaminen ei ole sallittua ja kaikkeen syrjintään puututaan aina.