Siirry sisältöön
Munuais-_ja_maksaliitto-strategia 2024-2027

Kukaan ei jää yksin

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja puolustaa ja edistää heidän oikeuksiaan.

Tuemme munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden, elinsiirron saaneiden ja heidän läheistensä arkea, liiton jäsenyhdistysten toimintaedellytyksiä ja liiton henkilöstön mahdollisuuksia onnistua asiantuntijatyössään.

Painopisteet

Olemme valinneet strategiakauden ajaksi kolme sisällöllistä painopistealuetta, joihin keskitymme. Nämä painopistealueet ovat:

 • Sairastuneiden ja läheisten monipuolinen tuki
 • Elinvoimainen vapaaehtoistoiminta
 • Vahva vaikuttamistyö
 • Sairastuneiden ja läheisten monipuolinen tuki

  • Vahvistamme liiton jäsenyhdistysten osaamista ja toimintaedellytyksiä niiden tarpeiden pohjalta.
  • Tarjoamme monipuolisia osallistumismahdollisuuksia vapaaehtoisille ja jäsenistölle.
  • Tuemme vapaaehtoisten hyvinvointia ja jaksamista.

  Elinvoimainen vapaaehtoistoiminta

  Tarjoamme
  • tietoa ja tukea
  • neuvontaa ja ohjausta
  • vertaistukea
  hyvinvoinnin tueksi kaiken ikäisille sairastuneille, elinsiirtoa odottaville ja elinsiirron saaneille sekä heidän läheisilleen.

  Vahva vaikuttamistyö

  Edistämme
  • sairastuneiden yhdenvertaista oikeutta oikea-aikaiseen ja tarpeita vastaavaan hoitoon, kuntoutukseen ja seurantaan.
  • sairastuneiden oikeutta riittävään sosiaaliturvaan.
  • tietoisuuden lisääntymistä munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä varhaisesta tunnistamisesta.
  • sairastuneiden äänen ja aseman vahvistumista yhteiskunnassa.

  Näin onnistumme

  Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja haastaa meidät uudistumaan. Olemme määritelleet neljä tekijää, joissa onnistuminen antaa meille mahdollisuudet perustehtävämme toteuttamiselle:

  1.Toimimme ennakkoluulottomasti ja rohkeasti.
  2. Laajennamme rahoituspohjaamme.
  3. Kehitämme digitaalisia palveluitamme.
  4.Tuemme työyhteisön hyvinvointia ja asiantuntijuutta.

  Yhteinen arvopohja ohjaa toimintaamme

  Arvostava
  Arvostava, kunnioittava ja hyväksyvä kohtaaminen on toimintamme perusta

  Asiantunteva
  Toimintamme pohjana on vahva kokemusasiantuntijuus ja laaja ammatillinen asiantuntijuus.

  Yhdenvertainen
  Toiminnassamme kaikki ihmiset ovat samanarvoisia