Siirry sisältöön
Muma.fi Suomen munuaistautirekisteri

Suomen Munuaistautirekisteri seuraa munuaiskorvaushoidossa olevien määrää koko Suomessa. Munuaiskorvaushoito tarkoittaa dialyysihoitoa ja munuaisensiirtoa. Hoidon laatua seurataan alueittain tutkimalla potilaiden eloonjäämistä ja hoitotavoitteiden saavuttamista. Rekisteritietojen avulla tehdään myös ennusteet tulevien vuosien potilasmääristä, ja tämä auttaa sairaaloita resurssien suunnittelussa. Suomen munuaistautirekisteri lähettää kerran vuodessa keskeisimmät tietonsa (ilman potilaiden tunnisteita) eurooppalaisen ERA-EDTA-rekisteriin, jossa on myös tiedot muiden Euroopan maiden dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaista. Tämän avulla voidaan Suomen potilasmääriä ja hoitotuloksia verrata luotettavasti muiden maiden lukuihin.

Suomen munuaistautirekisteri julkaisee vuosittain raportin, jossa esitetään rekisterin tuoreimmat tulokset. Raportti julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Munuaistautirekisteri sai lakisääteisen aseman vuonna 2023. Rekisterinpitovastuu siirtyi Munuais- ja maksaliitolta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 1.1.2024.

Suomen munuaistautirekisteri vuosiraportit

Finnish Registry for Kidney Diseases Report