Njurdonation från en levande donator

0,00

En frisk människa kan donera sin ena njure till en anhörig, en närstående, en vän eller en okänd person.  Njurtransplantationer med levande donatorer innebär många fördelar. För en omsorgsfullt undersökt givare är njurdonationen en trygg åtgärd.