Familjeverksamhet

0,00

Barnens sjukdomar påverkar hela familjen: syskonen, föräldrarna och släktingarna. Tillfällen att dela gemensamma erfarenheter med andra familjer, som gått igenom det samma, gör det lättare för hela familjen att orka.