Siirry sisältöön

Kaikki munuaisen luovutus- ja munuaisensiirtoleikkaukset tehdään HYKS:n sairaaloissa Helsingissä. Munuaissiirteen vastaanottaja tulee tarvittaessa osastolle leikkausta edeltävän iltana. Munuaisen luovuttaja tulee leikkaukseen toimenpideaamuna Leiko-yksikön kautta. Jos luovuttaja tulee leikkaukseen muualta Suomesta, hän voi yöpyä edeltävän yön Meilahden alueen potilashotellissa.

Munuaisen luovutusleikkaus tehdään nukutuksessa. Munuaisen poistetaan käsiavusteisella tähystysleikkauksella eli laparoskooppisesti. Leikkauksesta jää yleensä vain pieni arpi. Leikkaukseen liittyvät riskit ovat vastaavia kuin samantyyppisissä leikkauksissa yleensä. Näitä ovat esimerkiksi verenvuoto ja verenpaineen ohimenevä lasku leikkauksen aikana, haavan seudun kipu tai haavan tulehtuminen. Vakavia leikkaukseen liittyviä komplikaatioita on erittäin harvoin.

Munuaisen luovutusleikkauksen jälkeinen luovuttajan sairaalahoito kestää 2–3 päivää. Leikkauksen jälkeen saa veren hyytymiseen vaikuttavaa lääkettä kahden viikon ajan estämään veritulpan syntyä. Luovuttajan sairausloma kestää yleensä työstä riippuen 4–6 viikkoa. Kotimatkaa varten on hyvä varata mukaan väljiä vaatteita, jotka eivät purista vatsan aluetta. Aloita järjestelyt kotimatkaa varten jo ennen leikkaukseen tuloa: tuleeko joku hakemaan sinua tai miten hankit tarvittavat matkaliput.

Leikkauksesta toipuminen on yksilöllistä. Kudosten ja leikkaushaavojen paraneminen kestää 2–4 viikkoa. Liikkeelle voi lähteä heti leikkauksen jälkeen kivun sallimissa rajoissa. Toipilasaikana kovaa rasitusta, äkkinäisiä liikkeitä sekä nostamista tulee välttää. Raskaita kotitöitä ja kuntosaliharjoittelua tulisi välttää vähintään neljän viikon ajan. Mieti jo ennen leikkausta, tarvitsetko kotiin palatessasi apua esimerkiksi siivoukseen, kaupassakäyntiin tai lastenhoitoon.

Munuaisen luovutuksen jälkeen

Munuaisen luovutuksen jälkeen seuranta jatkuu elinikäisesti erikoissairaanhoidossa. Ensimmäinen kontrollikäynti on 1–3 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Tämän jälkeen seuraava seurantakäynti vuoden kuluttua leikkauksesta ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden välein.

Munuaistoiminta putoaa heti munuaisen luovutuksen jälkeen puoleen alkuperäisestä, mutta se palautuu melko nopeasti noin 60–70 prosenttiin alkuperäisestä. Tämä riittää yleensä siihen, ettei tavanomaisissa munuaistoimintaa kuvaavissa laboratoriokokeissa näy poikkeavaa. 

Kun itse luovutusleikkauksesta on toipunut, voi tehdä työtä, harrastaa ja liikkua aivan kuten ennen munuaisen luovutusta. Suorituskyky palautuu kuitenkin ennalleen hitaasti, joten itselleen kannattaa antaa aikaa toipua leikkauksesta rauhassa.

Munuaisen luovutukseen liittyvät luvat

Munuaisensiirtoon elävältä luovuttajalta tarvitaan luovuttajan kirjallinen suostumus ja viranomaisten lupa. Lupaa munuaisen luovutukseen haetaan Fimealta.

Mies ja nainen hymyilevät ja istuvat puiston penkillä.

Munuaisen luovuttajan sosiaaliturva

Luovuttajan tutkimukset, sairaalahoito luovutusleikkauksen yhteydessä ja myöhempi polikliininen seuranta ovat luovuttajalle maksuttomia.