Siirry sisältöön

Jos olet työssä, keskustele ajoissa työnantajasi kanssa, voitko pitää sairauslomaa ja olisiko työnantajallasi mahdollisuus maksaa palkkaa poissaoloajalta. Luovuttaja saa sairauspäivärahan suuruista Kelan luovutuspäivärahaa ansionmenetyksestä, mikäli työnantaja ei maksa hänelle palkkaa työstä poissaolon ajalta. Luovutuspäivärahassa ei ole omavastuuaikaa. Luovutuspäivärahaa voidaan maksaa luovutusta edeltävien tutkimusten ajalta, jos työstä estyminen kestää lähes koko päivän. Ansionmenetystä katsotaan aiheutuvan luovuttajalle, joka on luovutuksen tai siihen liittyvien välttämättömien tutkimusten vuoksi poissa palkkatyöstä tai työstä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Eläkkeensaajalle voi aiheutua ansionmenetystä, jos hän on työssä eläkkeellä ollessaan.

Kela maksaa korvausta tutkimuksiin ja luovutusleikkaukseen tehdyistä matkoista. Kustannukset ovat aina munuaisen vastaanottajan sairauden hoidosta aiheutuneita kustannuksia, joten hakemus on tehtävä hänen tiedoillaan. Jos munuaisen luovuttaja haluaa hakea ja nostaa korvauksen itse, on hänellä oltava valtakirja munuaisen vastaanottajalta. Kela ei maksa korvausta anonyymin luovuttajan tutkimuksiin ja luovutusleikkaukseen tekemistä matkoista.

Sairaaloiden sosiaalityöntekijät antavat lisätietoa munuaisen luovutukseen liittyvissä sosiaaliturva-asioissa. Luovutuksen mahdollisista vaikutuksista yksityisiin sairausvakuutuksiin on syytä kysyä vakuutuksen myöntäneestä yhtiöstä.