Siirry sisältöön

Kela maksaa korvausta luovutusprosessin aikana tehdyistä matkoista terveydenhuollon toimipisteisiin. Kustannukset ovat aina munuaisen vastaanottajan sairauden hoidosta aiheutuneita kustannuksia ja hakemus on tehtävä hänen tiedoillaan. Mikäli munuaisen luovuttaja haluaa hakea ja nostaa korvauksen itse, on hänellä oltava valtakirja munuaisen vastaanottajalta.

Omavastuu on munuaisen luovuttajan tekemästä yhdensuuntaisesta matkasta 25 euroa. Kun kustannukset kohdistetaan munuaisen vastaanottajalle, tarkastellaan, onko matkakatto (300 euroa) täyttynyt hänen kohdallaan. Mikäli katto on täyttynyt kyseisenä kalenterivuonna, kustannukset korvataan kokonaisuudessaan ilman omavastuuta.

Jos munuaisen luovuttaja asuu ulkomailla, Kela voi myöntää korvausta luovuttajan asuinmaasta (toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai UK) Suomeen hoitolaitokseen saakka sekä takaisin kotiin tehtyjen matkojen kustannuksista. Korvausta myönnetään Suomen sairausvakuutuslain mukaan (omavastuu 25 €/suunta ja halvin mahdollinen kulkuneuvo). Matkakustannukset korvataan munuaisen vastaanottajan kustannuksina. Korvausta haetaan lomakkeella SV128. Hakemuksen voi toimittaa mihin tahansa Kelan toimistoon tai Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen PL 78 00381 HKI.

Jos luovuttaja asuu muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai UK:ssa, hänellä on mahdollisuus saada korvausta ainoastaan Suomessa tehdystä matkaosuudesta esim. lentoasemalta tai satamasta sairaalaan. Myös matkat oleskelupaikasta (esim. hotelli tai munuaisen vastaanottajan koti) sairaalaan voidaan korvata.

Huom! Anonyymillä luovuttajalla ei ole sairausvakuutuslain mukaan oikeutta saada kustannuksista korvausta vaan hänen tulee maksaa matkoista aiheutuvat kustannukset itse.

Luovuttaja saa sairauspäivärahan suuruista Kelan luovutuspäivärahaa, mikäli työnantaja ei maksa hänelle palkkaa työstä poissaolon ajalta. Luovutuspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä, arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lueta arkipäiviksi. Päivärahaa tulee hakea kahden kuukauden kuluessa ansiomenetyksen alkamisesta. Luovutuspäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Kun työstä poissaolo johtuu luovutukseen liittyvistä välttämättömistä tutkimuksista, luovutuspäivärahaa voidaan maksaa, jos työstä estyminen kestää lähes koko päivän. Myös matka-aika otetaan huomioon.

Luovuttajan tutkimukset, sairaalahoito luovutusleikkauksen yhteydessä ja myöhempi polikliininen seuranta ovat luovuttajalle maksuttomia.