Siirry sisältöön

Hoitotukea voi saada henkilö, joka on vähintään 16-vuotias ja saa jotakin seuraavista etuuksista:

– työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, vanhuuseläke tai leskeneläke

– täyteen työkyvyttömyyteen perustuva lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukainen jatkuva eläke tai korvaus

Hoitotuen määrä määräytyy yksilöllisesti henkilön avuntarpeen mukaan. Hoitotukeen eivät vaikuta henkilön tulot ja omaisuus eikä siitä makseta veroa.

– Perushoitotuki 83,34 e/kk. Henkilö tarvitsee vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjausta ja valvontaa niissä.

– Korotettu hoitotuki 181,56 e/kk. Henkilö tarvitsee päivittäin aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan kuten syömisessä, pukeutumisessa ja peseytymisessä tai huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Korotettua tukea voi saada myös, jos henkilöllä on oikeus perushoitotukeen ja sairaus tai vamma aiheuttaa hänelle vähintään korotetun tuen verran erityiskustannuksia kuukaudessa.

– Ylin hoitotuki 383,92 e/kk. Henkilö tarvitsee ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa eikä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa.

Henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan mm. pukeutumista, peseytymistä, liikkumista tai toimintoja, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Hoitotukea ei voi saada pelkästään erityiskustannusten perusteella. Erityiskustannukset voivat ainoastaan korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

Hoitotukea haetaan Kelasta. Hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto C. Lisäksi hakemusta voi perustella esimerkiksi sosiaaliviranomaisen tai kotisairaanhoidon lausunnolla. Hoitotukea voidaan maksaa takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta.