Siirry sisältöön

Vaikeavammaisille tai pitkäaikaissairautta sairastaville tarkoitettuja palveluja

Kotidialyysin toteuttamisessa tarvittavista sähkö-, vesi-, ja viemäriasennustöistä vastaa hoitoyksikkö tai hyvinvointialue vammaispalveluna.

Määrärahasidonnaisia palveluja

Palvelujen suunnittelu

Hyvinvointialue myöntää sosiaalipalveluja palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointia voi pyytää henkilö itse tai läheinen. Arviointi perustuu henkilön omaan näkemykseen sekä asiantuntijoiden arvioon. Sen tavoitteena on selvittää avun ja tuen tarve. Kiireellisissä tapauksissa palvelujen tarve arvioidaan aina välittömästi.

Kaikilla 75 vuotta täyttäneillä sekä Kelan eläkettä saavan ylintä hoitotukea saavilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun on oltu yhteydessä hyvinvointialueen sosiaalitoimeen. Määräaika koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole palvelujen piirissä sekä henkilöitä, joiden palvelun tarve on muuttunut.

Palvelujen järjestäminen edellyttää palvelusuunnitelmaa. Palvelusuunnitelmassa kerrotaan henkilön elämäntilanne ja toimintakyky, joista riippuu, millaisia palveluja henkilö tarvitsee, mitä niiden pitää sisältää ja miten ne tulee järjestää. Palveluvaihtoehtojen selvittäminen tehdään palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja sosiaalihuollon välinen toimintasuunnitelma, ei sitova palvelupäätös. Suunnitelmaan kirjataan henkilön oma mielipide, jota ei saa sivuuttaa päätöksenteossa ilman perusteltua syytä.

Palvelusuunnitelmaan kirjattuja palveluja ja tukitoimia tulee aina hakea erillisellä hakemuksella. Palvelusuunnitelma on tarkistettava jos olosuhteissa tapahtuu muutoksia ja muutoinkin tarpeen mukaan.