Siirry sisältöön

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle eläkkeensaajalle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi hoitotuen saamisen edellytyksenä on, että sairaus tai vamma aiheuttaa säännöllisesti avuntarvetta tai ohjauksen tai valvonnan tarvetta.

Hoitotukea voi saada henkilö, joka on vähintään 16-vuotias ja saa jotakin seuraavista etuuksista:

– työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki

– täyteen työkyvyttömyyteen perustuva lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukainen jatkuva eläke tai korvaus

Hoitotuen määrä määräytyy yksilöllisesti henkilön avuntarpeen mukaan. Hoitotukeen eivät vaikuta henkilön tulot ja omaisuus eikä siitä makseta veroa.

– Perushoitotuki 83,34 e/kk. Henkilö tarvitsee vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjausta ja valvontaa niissä.

– Korotettu hoitotuki 181,56 e/kk. Henkilö tarvitsee joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan kuten syömisessä, pukeutumisessa ja peseytymisessä tai huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Korotettua tukea voi saada myös, jos henkilöllä on oikeus perushoitotukeen ja sairaus vai vamma aiheuttaa hänelle vähintään tuen verran erityiskustannuksia kuukaudessa.

– Ylin hoitotuki 383,92 e/kk. Henkilö tarvitsee ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa eikä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa.

Henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan mm. pukeutumista, peseytymistä, liikkumista tai toimintoja, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekulut sekä kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset. Hoitotukea ei voi saada pelkästään erityiskustannusten perusteella.

Hoitotukea haetaan Kelasta. Hakemukseen tarvitaan lääkäriltä lausunto C. Lisäksi hakemusta voi perustella esimerkiksi sosiaaliviranomaisen tai kotisairaanhoidon lausunnolla. Hoitotukea voidaan maksaa takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta ennen hakemista.