Siirry sisältöön

Järjestäjinä Kela ja työeläkelaitokset

Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat työikäiset henkilöt, joiden työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden tai vamman ja muun kokonaistilanteen vuoksi ja joilla ei ole työhistoriaa tai se on lyhyt tai pirstaleinen.

Työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus on tarkoitettu vakiintuneesti työelämässä oleville. Edellytyksenä on, että viimeisen viiden kalenterivuoden ajalta työansioita on vähintään 41 143,38 euroa (vuoden 2024 tasossa).

Myös TE-toimistoilla on palveluita, joiden avulla voidaan selvittää työkyvylle soveltuvaa työtä tai tukea työllistymisessä. TE-toimisto tekee myös yhteistyötä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan, eläkelaitosten ja muiden työkykytoimijoiden kanssa.

Ammatilliseen kuntoutukseen voi sisältyä: