Siirry sisältöön

Uudistetut ruokavalio-oppaat

Liitto on julkaissut kaksi uudistettua ruokavalio-opasta munuaisten vajaatoimintaa sairastaville. Oppaista neuvoja saavat dialyysissä olevat ja elinsiirron saaneet.

Terveellinen ravitsemus on koko­naisuus, yksittäiset ruoka-aineet tai valinnat eivät tee ruokavaliosta hyvää tai huonoa. Kokonaisuuteen kuuluu sopivasti energiaa, suojaravintoaineita (kivennäis- ja hivenaineita, kuitua ja vitamiineja) sekä nestettä. Terveellistä on myös sopivissa määrin joustavuus, vaihtelevuus ja ajoittain mahdollisesti myös pieni herkuttelu.

Ruokavalio dialyysissä -opas muistuttaa, että dialyysissä oleva voi syödä hyvin ja nauttia herk­kuhetkistä. Hyvän ravitsemustilan säilyttä­miseksi dialyysihoidossa menetetty­jen ravintoaineiden korvaaminen on välttämätöntä. Ravitsemustila vaikut­taa elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Dialyysissä olevan on tarpeen syödä riittävästi, sillä vajaaravitsemus huo­nontaa yleiskuntoa ja lisää turvotuksia ja infektioita.

Dialyysissä oleva tarvitsee runsaasti proteiinia sisältävää syötävää. Sopiva fosforin, kaliumin ja nesteen määrä ruokavaliossa on yksilöllinen. Siihen vaikuttaa dialyysihoidon teho ja omi­en munuaisten jäljellä oleva toiminta. Fosforin ja kaliumin laskeminen milli­gramman tarkkuudella ei ole tarpeen, vaan merkittävää on, kuinka paljon fosforia tai kaliumia sisältävää ruokaa syö arkena.

Ruokavalio munuaisen- tai maksansiirron jälkeen -opas muistuttaa, että elinsiirron jälkeen saa syödä ja naut­tia ruoasta monipuolisesti, omaan arkeesi sopivalla tavalla. Hyvät ruokavalinnat auttavat yllä­pitämään terveyttä ja hyvinvointia. Ravitsemuksella on merkitystä muun muassa verenpaineen-, verensokerin-, verenrasvojen- ja painonhallinnassa. Hyvä ravitsemustila vaikuttaa positii­visesti myös siirteen toimintakykyyn sekä vähentää mahdollisesti lääkkei­den sivuvaikutuksia.

Molemmat uudistetut oppaat on julkaistu painettuina paperioppaina, mutta ne voi myös lukea liiton sivuilta. Oppaiden painattamista on tukenut Novartis.

Kanskivat esitteistä ruokavalio dialyysissä ja Ruokavalio munuaisen- tai maksansiirron jälkeen.