Siirry sisältöön

Maksahoitajien täydennyskoulutus on käynnistynyt

Uusi maksahoitajan täydennyskoulutus vastaa sekä hoitohenkilökunnan että sairastuneiden tarpeisiin. Munuais- ja maksaliitto on ollut alusta alkaen vahvasti mukana koulutuksen suunnittelussa hoitohenkilökunnan kanssa.

Sairaanhoitajille on uusi täydennyskoulutus, joka laajentaa ja syventää maksasairauksia sairastavien parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista erilaisissa tehtävissä. Tämä vastaa sekä alan ammattilaisten että sairastuneiden toiveisiin.

– Tämä on esimerkillinen osoitus vaikuttavasta yhteistyöstä, joka on lähtöisin hoitohenkilökunnan toiveista, mutta vastaa myös sairastuneiden lisääntyneisiin tarpeisiin, Munuais- ja maksaliiton maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuckett iloitsee.

Alusta asti mukana täydennyskoulutuksen suunnittelussa ovat olleet myös lääkärit.

– Suomen Gastroenterologiayhdistyksen hepatologiajaos pitää maksahoitajien koulutuksen käynnistymistä erittäin tärkeänä asiana. Maksasairauksia sairastavien potilaiden määrä on kasvussa, ja täydennyskoulutuksen myötä potilaat saavat parempaa hoitoa kaikilla tasoilla, HY:n gastroenterologian professori Perttu Arkkila sanoo.

– Koen, että tämä on myös tärkeä edunvalvonnallinen saavutus. Näin saadaan jatkossa entistä parempaa hoitoa sairastuneille, Teitto-Tuckett sanoo.

Maksahoitajan täydennyskoulutuksessa erikoistutaan maksasairauksien hoitoon ja omahoidon tukemiseen vastaamaan työelämän tarpeita. Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja sen voi suorittaa työn ohessa. Tarjolla on kaksi koulutuskokonaisuutta. 15 opintopisteen kokonaisuus antaa perustiedot maksasairauksista, niiden oireista ja ennaltaehkäisystä. 30 opintopisteen koulutus antaa laajempaa osaamista erityissairaanhoidon alueella ja valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn maksasairaiden hoidon ohjauksessa.

Maksahoitajakoulutuksen haku on avoinna korkeakoulu Arcadan koulutuskalenterissa, josta koulutuksiin voi hakea 26.5.2024. saakka.