Siirry sisältöön

Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan

Vuoden alussa on otettu käyttöön aiempien potilasasiamies- ja sosiaaliasiamies-nimikkeiden sijaan nimikkeet potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.

Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen nimikkeet ovat muuttuneet 1.1.2024. Potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaavat pitkälti aiempia potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä. Vastaavien tehtävänä on muun muassa neuvoa potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään, avustaa heitä muistutuksen teossa ja tiedottaa oikeuksista. Lisäksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tulee seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja laatia siitä vuosittain selvitys toiminnan järjestäjälle.

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki järjestävät potilas- tai sosiaaliasiavastaavien toiminnan julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. HUS-yhtymä järjestää potilasasiavastaavien toiminnan järjestämässään ja tuottamassaan terveydenhuollossa.

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät jatkossa järjestä potilasasiavastaavatoimintaa toimintayksiköissään, mutta niiden tulee muun muassa viestiä potilailleen mahdollisuudesta tehdä muistutus, käsitellä saapuneet muistutukset ja vastata palvelujensa omavalvonnasta.