Siirry sisältöön

Munuaissäätiö jakoi Pro Sanguine Puro -mitalit

Munuaissäätiön 50-vuotisjuhlassa jaettiin viisi Pro Sanguine Puro -mitalia. Mitali on Munuaissäätiön korkein huomionosoitus.

Pro Sanguine Puro -mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Heikki Häiveoja. Pro Sanguine Puro on latinaa ja tarkoittaa suomeksi veren puhtauden puolesta. Mitalissa on kuvattu munuaissairauksien ja elinsiirtotoiminnan uranuurtajat professori Börje Kuhlbäck ja professori Björn L. Lindström. Kääntöpuolella on kuva dialyysilaitteesta ja kaavio munuaisten normaalista sijainnista ja siirtomunuaisen sijainnista.

Pro Saguine Puro on Munuaissäätiön korkein huomionosoitus, joka voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisen merkittävällä tavalla vaikuttanut munuaissairauksien hoidon tai elinsiirtotoiminnan kehitykseen Suomessa.

Munuaissäätiön 50-vuotisjuhlassa 14.3. mitalin saivat dosentti, nefrologian ylilääkäri Agneta Ekstrand, HUS, dosentti, osaston ylilääkäri Marko Lempinen, Hus, dosentti osaston ylilääkäri Satu Mäkelä, Pirkanmaan hyvinvointialue ja Munuais- ja maksaliitosta toiminnanjohtaja Sari Högtström ja viestintäpäällikkö Petri Inomaa.

Satu Mäkelä, Petri Inomaa, Marko Lempinen, Agneta Ekstrand ja Sari Högström.

Nefrologian ylilääkäri Agneta Ekstrand, HUS-yhtymä, numero 44
Mitali myönnettiin Agnetalle vuosikymmenten työstä kliinikkona, tutkijana ja klinikan esimiehenä. On vaikea löytää munuaispotilaan hoidon kehittämisen kokonaisuutta, jossa Agneta ei olisi ollut tavalla tai toisella mukana. Agneta on tehnyt monen vuoden ajan pitkäjänteistä ja monipuolista työtä munuaispotilaiden parhaaksi.

Dosentti, osaston ylilääkäri Marko Lempinen, HUS-yhtymä, numero 45
Marko on ollut mukana tekemässä ensimmäistä haimansiirtoa Suomessa. Marko on kollegojensa kanssa kehittänyt viimeisen kymmenen vuoden ajan haimansiirtoleikkaustoimintaa maailman huipputasolle saakka. Marko Lempinen vastaa HUS-yhtymässä aikuispotilaiden munuaistensiirtoleikkauksista.

Dosentti, osastonylilääkäri Satu Mäkelä, Pirkanmaan hyvinvointialue, numero 46
Sadulla on taustalla pitkä kliininen ja tutkimuksellinen ura. Satu on ollut mukana monissa kansallisissa hankkeissa ja toimii parhaillaan puheenjohtajana työryhmässä, joka antaa ohjeet munuaistautien varhaisesta diagnostiikasta ja hoidosta Suomessa. Satu vastaa nefrologisesta toiminnasta Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Toiminnanjohtaja Sari Högström, Munuais- ja maksaliitto, numero 47
Sari on toiminut vuosia Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtajana ja kehittänyt voimallisesti liittoa ja sen yhteiskuntasuhteita. Sarilla on ollut vaikutuksensa moniin potilaille hyödyllisiin kansallisiin muutoksiin, lainsäädäntöön jne. Sari osallistui vahvasti Suomen Munuaistautirekisterin toiminnan ja rahoituksen turvaamiseen.

Viestintäpäällikkö Petri Inomaa, Munuais- ja maksaliitto, numero 48
Petri toimii Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkönä. Hän on pitkän uransa aikana tavoittanut ja koskettanut monia munuaissairautta sairastavia. Munuaistautia sairastavat saavat liiton helposti lähestyttävistä, ymmärrettävistä ja luotettavista viestintämateriaaleista tietoa sairaudestaan sekä helpotusta epätietoisuuteen. Petri on toteuttanut monia laajoja viestintäkampanjoita, joilla on lisätty tietoisuutta vakavista sairauksista.