Siirry sisältöön

Kyselyn mukaan Kela-taksikyyteihin ollaan pääosin tyytyväisiä

Liitto teki toukokuussa kyselyn Kelan korvaamista taksimatkoista ja taksien tilaamisesta. Pääosin kyyteihin on oltu tyytyväisiä. Eniten tyytymättömyyttä aiheutti taksin myöhästyminen ja pitkä odotusaika kyytiä tilattaessa.

Viimeisen kuukauden aikana Kelan taksikyyteihin tyytyväisiä oli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tyytymättömiä palveluun oli 6 prosenttia vastanneista. Tyytymättömyyden syynä oli yleisimmin taksin myöhästyminen tai tulematta jääminen sekä pitkät odotusajat ja kuljettajan puutteellinen kielitaito.
Tilausvälityskeskuksen toimintaan tyytyväisiä oli 87 prosenttia vastanneista ja tyytymättömiä 3 prosenttia. Tyytymättömyyttä herätti pitkä odotusaika kyytiä tilattaessa tai se, että tilausta ei ollut tallennettu tai sitä ei ollut näkynyt välityskeskuksen järjestelmässä.
Kyselyyn vastasi 235 henkilöä. Vastanneista 81 % oli käyttänyt Kela-taksia viimeisen kuukauden aikana useita kertoja viikossa.

Kelan korvaamasta taksimatkasta peritään 25 euron omavastuu yhdensuuntaiselta matkalta. Yhteensä omavastuu on enintään 300 euroa vuodessa (ns. matkakatto). 1.1.2023 alkaen Kela ei ole enää lähettänyt erillistä korttia (ns. matkakattokortti) osoituksena vuosiomavastuun täyttymisestä. Korttia ei enää tarvita taksimatkalla, koska taksien tilausvälityskeskukset saavat Kelasta automaattisesti tiedon siitä, jos asiakkaalta ei tarvitse periä omavastuuta. Jos asiakas on kuitenkin maksanut matkastaan omavastuun, vaikka vuosiomavastuu olisi täyttynyt, Kela palauttaa perityn omavastuun asiakkaalle. Vastaajista 45 prosenttia oli joutunut maksamaan matkoista ylimääräisiä omavastuuosuuksia ennen kuin tilausvälityskeskus oli saanut Kelalta tiedon vuosiomavastuun (300 €) täyttymisestä. Ylimääräiset omavastuuosuudet olivat keskimäärin 102 €.

Liitto on toimittanut kyselyn tulokset Kelalle. Liitto kerää jatkossakin palautetta Kela-taksien käytöstä.