Siirry sisältöön

Tyypin kaksi diabetesta sairastaa Suomessa arviolta 500 000 henkilöä. Noin 20 prosentilla diabeetikoista on jonkinasteisia munuaismuutoksia jo diagnoosihetkellä. Munuaismuutosten etenemistä voidaan hidastaa ja eteneminen voidaan jopa pysäyttää.

Tyypitkaksi on Munuais- ja maksaliiton sekä Diabetesliiton yhteinen kolmivuotinen (2022–2024) hanke, jonka rahoittajana toimii STEA. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmämalli tyypin 2 diabetesta sairastavien hyvinvoinnin tueksi ja munuaisterveyden edistämiseksi.  Ryhmässä on tavoitteena vahvistaa osallistujien pystyvyyden kokemusta, hyvinvointia ja aktiivista roolia sairauden hoidossa. Kohderyhmänä ovat he, joilla on todettu varhaisvaiheen munuaismuutoksia tai halua ennaltaehkäistä niitä.  

Kehittämistyötä tehdään tiiviisti yhdessä sairastuneiden kanssa. Mallia kehitettiin vuonna 2023 yhdessä kolmen ryhmän kanssa. Työn tuloksena syntyi Tyypitkaksi-ryhmän vertaisohjaajan käsikirja. Syntynyttä käsikirjaa testataan vuonna 2024 8 ryhmän kanssa eri puolilla Suomea. Ryhmiä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat hanketyöntekijöiden sekä mukana olevien paikallisyhdistysten tuella. Testivaiheen pohjalta mallia parannellaan. Vertaisohjaajamalli ja käsikirja on kaikkien halukkaiden käytössä ja luettavissa maaliskuussa 2024 hankkeen kotisivuilla.