Njurarna

0,00

Människans njurar står för många livsviktiga uppgifter. Njursvikt kan bromsas med läkemedel, diet och med rätta levnadsvanor. Svår njursvikt sköts med dialys eller njurtransplantation. Broschyren innehåller information om njurarna, njursvikt, deras undersökningar och behandling.