Lever

0,00

Leversjukdomarna berör tusentals finländare. Vem som helst, barn likaväl som vuxna, kan drabbas av någon leversjukdom. Brochuren om lever och leversjukdomar.