Siirry sisältöön

Kroonista munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan hemo- tai vatsakalvodialyysillä. Dialyysihoidon aloitus tapahtuu Uudessa lastensairaalassa Helsingissä.
Dialyysihoidon aloitus parantaa yleensä merkittävästi lapsen yleisvointia. Riittävällä dialyysihoidolla, ravitsemuksella ja lääkkeellisellä tukihoidolla lapsen kasvu paranee. Hoitoa jatketaan kunnes sopiva siirtomunuainen löytyy. Lapsille ei yleensä aloiteta dialyysia kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoitoon, jos hänelle ei missään vaiheessa voida tehdä munuaisensiirtoa.

Navigointi: Osion sisältö

Lasten vatsakalvodialyysi

Vatsakalvo- eli peritoneaalidialyysihoidossa dialyysikalvona toimii vatsakalvo, joka peittää vatsaontelossa olevia elimiä ja suolta. Lapsilla peritoneaalidialyysi toteutetaan koneen avulla yleensä öisin. Hoitoa varten lapselle asennetaan dialyysikatetri vatsaan. Hoito aloitetaan vaiheittain yleensä ympärivuorokautisella dialyysilla. Dialyysikoneen avulla tehtäviin yödialyyseihin pyritään siirtymään mahdollisimman nopeasti. Tämä mahdollistaa hoidon kotona ja antaa lapselle päivisin aikaa leikkiin sekä iän mukaiseen toimintaan ja kehitykseen.

Lue lisää

Lasten hemodialyysi

Hemodialyysihoito on vaihtoehto myös lapselle tai nuorelle. Hemodialyysia käytetään akuutissa munuaisen vajaatoiminnassa tai jos vatsakalvodialyysissä on ongelmia kuten huonosti toimiva vatsakalvo, toistuvat vatsakalvontulehdukset tai tunneli-infektiot sekä vatsan alueen tyrät. Myös vatsaontelon leikkaukset ja kiinnikkeet voivat olla esteenä vatsakalvodialyysille. Hemodialyysin tekemiseksi lapsille asennetaan keskuslaskimokatetri ja isommille lapsille voidaan tehdä käsivarteen sisäinen valtimolaskimoavanne eli fisteli.

Lue lisää