Siirry sisältöön

Matkustaminen dialyysihoidon aikana on mahdollista ja turvallista. Monet matkustavat myös työasioissa ja käyvät matkan aikana dialyysissä. Dialyysihoidon aikana matkustaminen tuo usein vapaudentunnetta ja voimaannuttaa. Matkan aikana saa myös kokemuksia siitä, miten muut suunnittelevat matkoja dialyysin aikana.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on hyvä hankkia etukäteen Kelasta. Kortti on ilmainen. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelee tilapäisesti esimerkiksi. lomamatkalla toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä. Matkan aikana välttämätön dialyysihoito kuuluu korvauksen piiriin oleskelumaan lainsäädännön mukaisesti. Oleskelumaan lääkäri arvioi, onko hoito oleskelun kestoon nähden välttämätön. Hoitoa saa Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Jos kortista huolimatta joutuu itse maksamaan hoidosta aiheutuneet kustannukset, voi jälkikäteen hakea korvauksia Kelalta lomakkeella sv128. Muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä tai Australiassa on oikeus kiireelliseen hoitoon.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei anna turvaa kaikkien tilanteiden varalta. Sillä ei voi saada esimerkiksi ambulanssilentoa tai muuta kuljetusta Suomeen. Matkalle on hyvä hankkia matkustajavakuutus, josta korvataan matkasairaudesta ja -tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja sekä muita vakuutusehdoissa mainittuja asioita, kuten esimerkiksi matkatapaturmasta aiheutunut pysyvä haitta, matkan peruuntuminen, matkan keskeytyminen sekä vakavissa tapauksissa kotiinkuljetus. Matkustajavakuutusta haetaan vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiöt myöntävät yleensä yksittäistä matkaa koskevan vakuutuksen kaikille, mutta tämä ei vielä tarkoita sitä, että korvaus myönnettäisiin ilman rajoituksia. Vakuutusyhtiö saattaa vaatia terveysselvityksen ennen vakuutuksen myöntämistä matkustajan iän, matkan pituuden tai vakuutuksen keston perusteella.

Matkasairaudella tarkoitetaan matkalla alkanutta, ennalta arvaamatonta sairautta. Sairaudet, jotka on todettu tai niiden oireet ovat alkaneet jo ennen matkalle lähtöä, voivat estää tai rajoittaa korvauksen saamista. Tällöin matkustajavakuutuksesta korvataan yleensä akuutti ensiapuluonteinen hoito matkakohteessa siinä tapauksessa, että sairaus on äkillisesti ja odottamatta pahentunut matkalla. Korvauksen saamiseen voi liittyä aikamääräinen yläraja, esimerkiksi hoito korvataan korkeintaan viikon ajalta. Sairaskuljetusta Suomeen tai matkasuunnitelmien muuttumisesta aiheutuneita kuluja ei korvata. Mikäli matkalla esiintynyt oireilu kuuluu vakuutetun sairauden tyypilliseen luonteeseen tai tutkimukset ja hoitotoimenpiteet ovat kesken matkalle lähdettäessä tai jos vakuutuskirjaan on merkitty rajoitus kyseisestä sairaudesta, ei vakuutuksesta korvata välttämättä edes ensiapuluonteista hoitoa.

Päivittäin ja tarvittaessa käytössä olevat lääkkeet tulee pakata käsimatkatavaroihin. On hyvä varata mukaan riittävä määrä lääkkeitä, sillä matka saattaa yllättäen pidentyä eri syistä. Matkavarauksen yhteydessä on hyvä ilmoittaa liikuntarajoitteista, allergiasta tai erityisruokavaliosta kulkuneuvoihin ja hotelliin.

Matkustaminen kotimaassa

Paikka dialyysiin matkan ajaksi on aina varmistettava ennakkoon ja valmisteluihin on varattava riittävästi aikaa. Hemodialyysihoitoa annetaan kaikissa keskussairaaloissa, monissa aluesairaaloissa ja joissakin terveyskeskuksissa.

Lomajärjestelyistä on neuvoteltava oman hoitopaikan kanssa hyvissä ajoin, 1–3 kuukautta ennen matkaa. Hoitopaikka sopii vierailudialyysien maksusitoumuksesta ja antaa dialyysin tekemiseen tarvittavat tiedot. Vatsakalvodialyysissa oleva voi tilata dialyysinesteet suoraan lomapaikkaansa.

Sähköisellä reseptillä voit hakea dialyysinesteet mistä apteekista tahansa kotimaassa. Apteekki voi myös toimittaa ne lomakohteeseen. Ilmoita kotiapteekkiisi matkustusajankohta, jotta se tietää olla varaamatta reseptiä omaa tilaustaan varten. Ota yhteys matkakohteen apteekkiin ja lähetä sille valtakirja. Ilman valtakirjaa apteekki ei voi avata reseptiä, eikä voi tilata tarvittavia dialyysinesteitä. Voit myös kysyä kotiapteekista, onko heillä mahdollisuutta selvittää lähin matkakohteen apteekki ja voivatko he hoitaa matka-ajan dialyysinestetilauksen.

Matkustaminen ulkomaille

Hemodialyysiä tekevän on syytä varata lomadialyysipaikka 4–6 viikkoa ennen matkaa. Älä maksa matkaa, ennen kuin olet saanut vastauksen lomadialyysistä. Julkisen terveydenhuollon hemodialyysikeskuksia löytyy monista kaupungeista ja lomakohteista. Yksityisiä hemodialyysikeskuksia löytyy hyvin laajasti ympäri maailmaa. Munuais- ja maksaliitosta saat tietoa missä päin maailmaa klinikoita on ja voit suunnitella matkaa jo etukäteen tutustumalla kohdemaan klinikoiden palveluihin niiden omilla verkkosivuilla. Mikäli julkiseen sairaalaan ei pääse hoitoon tai paikkakunnalla ei ole sairaalaa, omasta hoitopaikasta voi pyytää maksusitoumuksen hoitoa varten yksityisessä klinikassa.

Lomadialyysipaikkaan lähetetään tuoreet verikoetulokset, myös hepatiitti-, HIV ja MRSA- näytteistä. Tiedot laboratoriotuloksista voidaan laittaa hoitopaikkaan etukäteen sähköpostilla tai faxilla. Hoitokohtaiset tiedot muutamalta viimeiseltä hoitokerralta, kuten nesteenpoiston ja verenpainetiedot, voi viedä mukana. 

Vatsakalvodialyysiä varten dialyysinesteet toimitetaan matkakohteeseen. Järjestelyistä voi sopia hoitopaikassa tai dialyysinesteiden toimittajan kanssa. Selvitä myös onko hoitotarvikkeet mahdollista saada matkakohteeseen, vai pakkaatko itse ne matkatavaroihisi.

Matkan aikana hoidot tehdään mielellään käsivaihtoina. APD-laitetta ei yleensä suositella kuljetettavaksi, ettei mahdollisen laiterikon vuoksi jouduta pulaan. Dialyysinesteitä kannattaa varata varmuuden vuoksi päivän tarpeet käsimatkatavaroihin.

Hyljinnänestilääkitystä kannattaa ottaa mukaan riittävä määrä, sillä matka-aikatauluihin voi tulla muutoksia matkan jo alettua. Elinsiirron saaneen kannattaa välttää trooppisia alueita, joissa on riski saada hyttysenpistojen välityksellä leviävä trooppinen infektio. Siirron jälkeen matkaan tulisi lähteä vasta, kun lääkitys ja siirteen toiminta on vakiintunut. Mikäli matkakohteeseen tarvitaan rokotuksia, niiden ottamisesta kannattaa keskustella oman hoitavan lääkärin kanssa, sillä elinsiirron saanut ei voi ottaa kaikkia rokotteita.