Siirry sisältöön

Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys on perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen kotikunta on Seinäjoki. Yhdistys antaa tietoa munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta sekä auttaa ja tukee näihin sairauksiin sairastuneita ja heidän läheisiään selviytymään jokapäiväisessä elämässä.

Yhdistykseen kuuluu noin 400 jäsentä. Jäseneksi voi liittyä munuais- ja maksapotilaiden ja heidän läheistensä ohella jokainen, joka tuntee munuais- tai maksa-asian jollakin tapaa omakseen tai on niistä kiinnostunut.

Jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän liiton Elinehto-lehden. Yhdistyksen jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa, tapahtumissa ja retkillä on mahdollisuus keskustella samassa elämäntilanteessa olevien kohtalotovereiden kanssa ja tarjolla on mahdollisuus keskusteluun myös koulutetun vertaistukijan kanssa.

Jos olet dialyysipotilas tai munuaisen- tai maksansiirron saanut tai HYKS:n kontrolleissa käyvä maksapotilas, yhdistys tukee liikuntaasi korvaamalla keilailu- ja uimahallilippusi kokonaan kuittien mukaan takautuvasti kuten myös puolet kuntosali- ja kylpylälipuista.

Varoja yhdistykselle saadaan pitämällä myyjäisiä ja arpajaisia, olemalla mukana vaalikeräyksissä, suruadressimyynnillä ja pienillä avustuksilla. 

Edunvalvonnallisesti vaikeita asioita viedään yhteisesti eteenpäin Länsi- ja Lounais-Suomen aluetoimikunnan myötävaikutuksella. Pidämme yllä hyviä yhteyksiä tiedotusvälineisiin. Elinluovutuskortteja pidetään saatavilla ja jaetaan aina sopivissa tilaisuuksissa. Tärkeää ja luontevaa on yhteistyö potilaiden hoitoyksiköiden kanssa.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa. Jäsenenä saat tietoa ja voit osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Samalla saat käyttöösi Munuais- ja maksaliiton valtakunnalliset jäsenedut ja kotiin kannettuna Elinehto-lehden.

Kädet päällekkäin.

Liity Etelä-Pohjanmaan munuais- ja maksayhdistyksen jäseneksi

Jäsenenä voit osallistua vertaistuki- ja virkistystapahtumiin sekä saat tietoa toiminnasta. Jäsenyys on hyvä tapa tukea yhdistysten ja liiton toimintaa.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja, jäsenrekisterin pääkäyttäjä
Matti Kristola
040 5496 947
mattik754@gmail.com(avautuu uuteen ikkunaan)  

Varapuheenjohtaja
Tuomo Salo
050 528 8221
tuomo.salo@evl.fi(avautuu uuteen ikkunaan)

Sihteeri
Päivi Paavola
040 5093 273 
paivi.j.paavola@gmail.com

Jäsenkirje, Kotisivut
Anu Korpi-Kulmala
044 977 9247