Siirry sisältöön

Lapsi voi kokea turvattomuutta ja stressiä uudessa ja oudossa ympäristössä. Sairaalassa lapset pelkäävät yleensä eniten yksinjäämistä ja toimenpiteistä aiheutuvaa kipua. Lapset jäljittelevät leikeissään tuttuja, jo itse kokemiaan tilanteita, tutkimuksia ja toimenpiteitä. Sairaalassa leikki- ja viriketoiminta auttaa suuntaamaan ajatukset välillä pois sairaudesta. Sen tavoitteena on tukea lapsen normaalia kasvua ja kehitystä. Se helpottaa lapsen sopeutumista sairaalassaoloon ja auttaa häntä hyväksymään ja ymmärtämään hoitotoimenpiteitä. Toiminnalla pyritään myös edistämään lapsen kuntoutumista ja toipumista.

Uudessa lastensairaalassa työskentelevät lastentarhanopettajat järjestävät ohjattua leikki- ja viriketoimintaa vuodeosaston potilas- ja leikkihuoneessa sekä erillisellä leikkiosastolla. Kerran viikossa järjestetään nuorten ilta (yli 12-vuotiaille), jossa on mahdollisuus tutustua toisiin pitkäaikaissairaisiin nuoriin.

Sairaalan puolesta järjestetty leikkitoiminta ei pysty vastaamaan kaikkeen tarpeeseen, mitä osastoilla on. Siksi vanhemmat ja läheiset ovatkin keskeisessä asemassa oman lapsen leikin ja askartelun toteuttamisessa. Osastojen leikkihuoneissa on runsaasti eri-ikäisille sopivia leluja, pelejä, kirjoja, lehtiä, levyjä ja videoita, jotka ovat perheiden vapaassa käytössä. Myös piirtämiseen, maalaamiseen ja askarteluun löytyy tarvikkeita.