Siirry sisältöön

Lapset on tärkeitä! on lasten antama nimi Oivalluksia lapsilähtöisen osallisuuden polulla -hankkeelle. Hanke on seitsemän järjestön yhteishanke. Mukana ovat Munuais- ja maksaliiton lisäksi Aivoliitto, Epilepsialiitto, Lihastautiliitto, Mahdollisuus Lapselle ry, MLL:N Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö sekä Tatu ry. Hanke on STEnN rahoittama kolmevuotinen hanke.

Lapset on tärkeitä -hankkeessa kehitetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten alakouluikäisten lasten osallisuuden kokemusta vahvistavia menetelmiä ja osallisuuden arviointia. Menetelmiä kartoitetaan, valitaan, kehitetään ja pilotoidaan Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon alueilla yhdessä alueiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa lisätään lasten kanssa toimivien aikuisten oivalluksia pitkäaikaissairaan ja vammaisen lapsen osallisuuden merkityksestä.

Hanketta ohjaa aikuisten ohjausryhmän lisäksi lapsista koostuvat lasten ohjausryhmät. Lasten ohjausryhmät ja aikuisten ohjausryhmä käyvät vuoropuhelua hankkeen edetessä. Lapset osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen ja näin vaikuttavat heille itselleen tärkeisiin asioihin.