Siirry sisältöön

Targaxan-lääkevalmisteen korvattavuus

Liitto katsoo Lääkkeiden hintalautakunnalle antamassaan lausunnossa, että Targaxan-valmisteen tulisi olla erityiskorvattava.

Targaxan sisältää aktiivisena aineena rifaksimiinia. Rifaksimiini on antibiootti, joka tuhoaa sairauksia aiheuttavia bakteereita. Näihin sairauksiin kuuluu hepaattinen enkafalopatia. Targaxan-valmistetta käytetään aikuisilla vähentämään maksan vajaatoiminnan aiheuttamien aivoperäisten oire-episodien esiintymistä. Oireisiin kuuluvat kiihtyneisyys, sekavuus, lihasongelmat, puhevaikeudet ja joissakin tapauksissa kooma. Karkean arvion mukaan Targaxania käyttää noin 200-400 potilasta.

Targaxania voidaan käyttää laktuloosin lisänä silloin kun pelkkä laktuloosi ei riitä estämään hepaattisen enkefalopatian uusimista. Sillä voidaan myös korvata muiden, huonommin siedettyjen antibioottien käyttöä. Käytännössä muina antibiootteina on käytetty fluorokinoloneja, eniten siprofloksasiinia, vaikka näiden tutkimusnäyttö on heikko. Siprofloksasiinin korvaaminen rifaksimiinilla on järkevää, koska näin voidaan välttää antibioottien systeemivaikutus (Targaxan ei juurikaan imeydy). Lisäksi voidaan estää fluorokinoloneille resistenttien bakteerikantojen yleistymistä. Valmisteen yleisimmin käytetty annos on 550 mg kahdesti päivässä. Targaxanin käyttö ei lisää muun seurannan tarvetta.

Targaxan on sairastuneiden kertoman mukaan ollut hyvin siedetty, käyttö on koettu helpoksi (mm. tabletin väri auttaa erottamaan sen muista lääkkeistä) ja sillä on ollut vain vähän haittavaikutuksia, minkä vuoksi lääkitykseen on ollut helppo sitoutua. Targaxanista hyötyvät eniten ne maksakirroosipotilaat, jotka joutuvat toistuvasti sairaalahoitoon hepaattisen enkefalopatian oireiden vuoksi. Valmisteen käyttö on auttanut ehkäisemään sairaalajaksojen uusiutumista ja muun muassa sekavuutta. Ongelmia kuitenkin aiheuttaa lääkkeen korkea hinta, jonka vuoksi kaikilla sairastuneista ei ole mahdollisuutta käyttää valmistetta, vaikka se olisi heille tarpeellinen ja sopiva.

Targaxan on sairastuneille kallis lääke. Potilaalla tulisi olla mahdollisuus käyttää hepaattisen enkafalopatian hoitoon hänelle sopivinta valmistetta, jonka avulla voidaan vähentää aivoperäisiä oireita.

Sidonnaisuudet: Munuais- ja maksaliitto tekee yhteistyötä lääkeyrityksen (Norgine B.V.) kanssa.

Helsingissä 17.6.2020

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto