Siirry sisältöön

Prograf-lääkevalmisteen korvattavuus

Liitto katsoo Lääkkeiden hintalautakunnalle antamassaan lausunnossa, että Prograf-valmisteen tulisi olla jatkossakin erityiskorvattava.

Prografia (takrolimuusi) käytetään estämään elinsiirron jälkeisiä hylkimisreaktioita. Valtaosa Suomen uusista elinsiirtopotilaista käyttää Prografia ja munuaisensiirron saaneista arviolta noin 30–40 % käyttää takrolimuusia.  Lääkeyrityskohtaisia kulutustietoja ei ole saatavilla. Takrolimuusi on voimakkaampi kalsineuriini-inhibiittori kuin siklosporiini ja sitä määrätään erityisesti vaativammissa tapauksissa, kun tarvitaan vahvempaa hyljinnänestoa tai jos Sandimmun aiheuttaa hankalia sivuvaikutuksia. Takrolimuusia käytetään myös niissä tapauksissa, kun kudossopeutuvuus on huono tai jos siklosporiinihoidon aikana esiintyy toistuvia hyljintöjä. Markkinoilla on myös geneerisiä takrolimuusivalmisteita, mutta valmisteesta toiseen vaihtamiseen liittyy riskejä, joten geneeriset valmisteet eivät useinkaan ole vaihtoehto niille potilaille, joilla on jo käytössään Prograf.

Lääkitys suunnitellaan jokaiselle elinsiirron saaneelle yksilöllisesti. Keskimääräinen vuorokausiannos on noin 5 mg. Annostus riippuu painosta, veren takrolimuusipitoisuudesta, yleiskunnosta, siirtoleikkauksesta kuluneesta ajasta, laboratoriokokeiden tuloksista sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Kaikilla takrolimuusivalmisteilla haittavaikutuksina voivat olla vapina, vatsan toiminnan häiriöt, munuaistoksisuus sekä elektrolyyttihäiriöt. Lääkeaineen imeytyminen vaihtelee suuresti. Prograf vaatii säännöllistä ja tiheää laboratorioseurantaa haittavaikutusten ja lääkeainepitoisuuden mittaamisen vuoksi.

Prograf ei elinsiirron saaneiden mukaan ole vaikuttanut toimintakykyä heikentävästi, useiden kohdalla se on parantanut elämänlaatua sekä mahdollistanut normaalin elämän ja työelämässä jatkamisen. Hoidon toteutus ja säännöllinen laboratorioseuranta lääkeainepitoisuuden määrittämiseksi on koettu helpoksi. Sopiva annostus on löytynyt hyvin, pitoisuus on useimpien potilaiden kohdalla pysynyt tasaisena, mutta tarvittaessa annostuksen muuttaminen on ollut helppoa. Osalla valmistetta käyttävistä ei ole ollut haittavaikutuksia lainkaan tai ne ovat olleet vähäisiä. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat olleet käsien vapina ja hiusten lähtö, jotka ovat saattaneet olla erityisesti hoidon alussa voimakkaampia annoksen ollessa suurempi. Lääkkeen annostelu on koettu erittäin helpoksi muun muassa kapselin pienen koon ansiosta. Eri vahvuudet ovat edesauttaneet annoksen yksilöllistä säätämistä.

Mikäli Prograf ei olisi korvattava, jouduttaisiin vaihtamaan toiseen valmisteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että potilaiden tulisi olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jossa lääkitys muutettaisiin ja seurattaisiin lääkepitoisuutta eli kaiken kaikkiaan tarvittaisiin monta verinäytettä, puhelinsoittoa ja lääkemääräystä. Lisäksi seurauksena voisi olla toisen valmisteen sopimattomuus. Potilaalla tulisikin olla mahdollisuus käyttää hyljinnänestoon valmistetta, jonka lääkäri on hänelle alun perin määrännyt ja joka sopii hänelle parhaiten. Elinsiirron saaneet sitoutuvat hoitoon yleensä hyvin. Prograf on ilman erityiskorvattavuutta sairastuneille kallis lääke. Hylkimisenestoon tulee olla käytettävissä vaihtoehtoisia lääkevalmisteita, jotta hoito voidaan toteuttaa yksilöllisesti.

Munuais- ja maksaliitto tekee yhteistyötä Astellas Pharman kanssa.

Helsingissä 5.5.2021

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto