Siirry sisältöön

Physioneal-valmisteen korvattavuus

Liitto katsoo Lääkkeiden hintalautakunnalle antamassaan lausunnossa, että Physioneal-valmisteelle tulisi jatkossakin myöntää erityiskorvattavuus.

Physioneal-peritoneaalidialyysineste on tarkoitettu erityisesti niille potilaille, joille peritoneaalidialyysinesteistä, joissa on alhainen pH, aiheutuu sisäänvalutuksessa mahakipua tai epämukavuutta. Physionealia käytetään sekä CAPD- että APD-hoidossa. Physionealista hyötyvät Baxter Oy:n dialyysilaitetta käyttävät potilaat. Tarkkoja kulutustietoja ei ole saatavilla. Physionealin annostus on 3–5 pussia vuorokaudessa potilaasta riippuen.

Valmisteella ei ole havaittu sen käyttöön vaikuttavia tai sitä rajoittavia tekijöitä.  Potilaat ovat olleet tyytyväisiä Physionealiin. Mikäli Physioneal ei olisi jatkossa korvattava, tulisi kaikkien Baxterin dialyysilaitteita käyttävien potilaiden siirtyä käyttämään Freseniuksen bicaVera-dialyysinestettä ja Freseniuksen dialyysilaitetta. Potilaat joutuisivat opettelemaan toisen valmisteen ja dialyysilaitteen käytön. Tämä vaatisi siten sekä hoitohenkilökunnalta että potilailta ylimääräisiä ponnisteluja. Esimerkiksi Tampereen yliopistollisen sairaalan dialyysipotilaista yli puolet käyttää Physioneal-valmistetta.

Mikäli valmisteen korvattavuus päättyisi, osa potilaista joutuisi siirtymään sairaalahemodialyysihoitoon. Peritoneaalidialyysihoito on yhteiskunnalle edullisempi hoitomuoto kuin sairaalassa kolme kertaa viikossa toteutettava hemodialyysihoito. Kotona tehtävä hoito on myös usein potilaalle vähemmän rasittavaa kuin sairaalahoito.

Munuais- ja maksaliitto tekee yhteistyötä Baxter Oy:n kanssa.

Helsingissä 11.10.2018

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto