Siirry sisältöön

Peritoneaalidialyysinesteet ja matkustaminen

Liitto vetoaa Kelaan, jotta lääkkeiden toimittamisen ja korvaamisen käytäntöihin etsitään ratkaisu, joka mahdollistaa PD-hoidossa olevien matkustamisen kotimaassa ja ulkomailla.

Munuais- ja maksaliitto on huolissaan lääkkeiden toimittamisen ja lääkkeiden korvaamisen käytännöistä, jotka vaikeuttavat PD-hoidossa olevan matkustamista Suomessa ja ulkomailla. Alla kuvatuista käytännöistä johtuen dialyysinesteiden hankkiminen matkakohteessa on monimutkaista ja aikaa vievää, jolloin matkan järjestelyt tulevat kohtuuttoman haastaviksi sairastuneille. Useissa tilanteissa dialyysinesteiden kuljettaminen kotoa matkakohteeseen on raskasta, ellei mahdotonta.

  1. Sähköinen resepti on tuonut yllättäviä haasteita dialyysinesteiden toimittamiseen matkakohteessa. Resepti varataan asiakkaan kotiapteekkiin kun dialyysinesteet tilataan. Matkakohteen apteekki ei tällöin pääse avaamaan reseptiä. Asiakkaan täytyy varmistaa kotiapteekistaan, onko resepti varattuna. Mikäli näin on, tarvitaan uusi resepti. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä ja vaivaa sekä lääkäreille että sairastuneille.
  2. PD-hoidossa olevalle henkilölle korvataan PD-liuoksia kerrallaan kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava erä. Kun matkan ajaksi tilataan ylimääräinen erä sähköisellä reseptillä, apteekki joutuu anomaan Kelalta erillisluvan liuosten toimittamista varten. Jos lupaa ei ole tai sitä ei myönnetä, Kela sakottaa apteekkia 50 €. Apteekki voi siirtää kulun asiakkaalle. Asiakkaan puolestaan tulee hakea lääkkeistä korvausta Kelalta, jossa asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Kyseiset käytännöt ovat aiheuttaneet haasteita muun muassa sopeutumisvalmennuskurssien järjestelyjen yhteydessä. Pyydämme, että esiin tuomamme käytännöt otetaan tarkasteluun ja etsitään
niihin ratkaisu, joka mahdollistaa PD-hoidossa olevien matkustamisen kotimaassa ja ulkomailla.

Helsingissä 1.6.2016

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto

Päivi Schenk, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri,
puheenjohtaja, Munuais- ja maksaliiton lääketieteellinen munuaistyöryhmä