Siirry sisältöön

Matkojen vuosiomavastuukertymä ja vuosiomavastuukortti

Kelan tulisi vahvistaa vuotuinen matkojen omavastuuosuuden täyttyminen mahdollisimman nopeasti sekä kehittää toimintamalli, jolla taksit saisivat tiedon vuotuisen omavastuun täyttymisestä mahdollisimman nopeasti.

Munuais- ja maksaliittoon tulee vuosittain alkuvuodesta runsaasti yhteydenottoja potilailta, joiden vuotuinen matkojen omavastuukertymä on täynnä, mutta vuosiomavastuukortti ei ole vielä saapunut.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastava potilas käy sairaaladialyysissä kolme kertaa viikossa, joten taksilla matkustettaessa vuotuinen omavastuu täyttyy kahdessa viikossa. Tiheästi toistuvat sairaalakäynnit aiheuttavat suuren maksurasituksen, mikäli omavastuukorttia joutuu odottamaan. Useilla pitkäaikaissairautta sairastavilla on vaikeuksia selviytyä sairauden aiheuttamista kustannuksista, minkä vuoksi matkakorvausten ylimääräiset omavastuut aiheuttavat kohtuuttoman taloudellisen rasituksen. Jotkut sairastuneista ovat ilmoittaneet hoitoyksikköön, ettei heillä ole varaa tulla hoitoon. Kysymys on elämää ylläpitävästä hoidosta, minkä vuoksi ratkaisu voi olla kohtalokas. Jotkut sairastuneista puolestaan ovat lainanneet rahaa läheisiltään, ottaneet pikavippejä tai hakeneet toimeentulotukea.

Me allekirjoittaneet vetoamme Kelaa vahvistamaan vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisen mahdollisimman nopeasti. Lisäksi pyydämme Kelaa kehittämään toimintamallin, jolla taksit saisivat tiedon vuotuisen omavastuun täyttymisestä heti ensi tilassa – jopa ennen kuin vuosiomavastuukortti on asiakkaan käytettävissä.

Helsingissä 13.11.2017

(Vetoomuksen allekirjoitti 110 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä)