Siirry sisältöön

Sandimmun Neoral -lääkevalmisteen korvattavuus

Liitto katsoo Lääkkeiden hintalautakunnalle toimittamassaan lausunnossa, että Sandimmun Neoral -valmisteelle tulee jatkossakin myöntää erityiskorvattavuus, koska valmiste on ilman erityiskorvattavuutta sairastuneille kallis lääke.

Siklosporiini (Sandimmun Neoral) on pääasiallinen lääkevalmiste munuaisensiirron jälkeen. Yli puolet Suomen noin 3000 munuaisensiirtopotilaasta käyttää siklosporiinia. Lääkeyrityskohtaisia kulutustietoja ei ole saatavilla. Siklosporiinia käytetään myös glomerulonefriittien ja eräiden muiden autoimmuunisairauksien hoidossa. Takrolimuusia (Prograf) määrätään erityisesti vaativammissa tapauksissa, kun tarvitaan vahvempaa hyljinnänestoa. Takrolimuusi on voimakkaampi kalsineuriini-inhibiittori kuin siklosporiini ja sitä käytetään esimerkiksi silloin, kun kudossopeutuvuus on huono tai jos siklosporiinihoidon aikana esiintyy toistuvia hyljintöjä.

Lääkitys suunnitellaan jokaiselle elinsiirron saaneelle yksilöllisesti. Siklosporiinin annostus riippuu painosta ja yleiskunnosta, veren siklosporiinipitoisuudesta, laboratoriokokeiden tuloksista, mahdollisista haittavaikutuksista sekä siitä, miten pitkä aika on kulunut siirtoleikkauksesta. Vuorokausiannos on 2-15 mg/painokilo. Hoito on taiteilua hyljinnän estämisen ja haittavaikutusten riskien minimoimisen välillä. On tärkeää, että hyljinnänestolääkitys on juuri sopivalla tasolla. Liian alhainen hyljinnänesto johtaa siirteen voinnin heikkenemiseen, mutta liian voimakkaana se johtaa potilaan ennusteen heikkenemiseen. Muilla kuin elinsiirtopotilailla lääkkeen täsmällinen vahvuus ei ole yhtä tarkka, koska vaarana ei ole siirtoelimen menettäminen.

Sandimmun Neoral määrätään yleensä vaihtokiellolla, koska on epäilty, että vaikuttavan aineen määrä tabletissa voi vaihdella valmistajasta toiseen jopa 10–20 prosenttia. Valmisteen vaihto aiheuttaisi muun muassa ylimääräisiä laboratoriokontrolleja (lääkkeen pitoisuutta mitataan siirtopotilaiden verestä säännöllisesti) ja voi olla potilaalle raskasta. Potilaalla tulisi olla mahdollisuus käyttää hyljinnänestoon valmistetta, jonka lääkäri on hänelle alun perin määrännyt.

Sandimmun Neoral ei elinsiirron saaneiden kertoman mukaan ole vaikuttanut toimintakykyyn ja lääkkeen annostelu on koettu helpoksi. Sopivaa annostusta on joidenkin kohdalla jouduttu etsimään varsinkin hoidon alkuvaiheessa. Haittavaikutuksina on esiintynyt muun muassa hyvänlaatuisia ihomuutoksia ja karvoituksen lisääntymistä, joka erityisesti naisten kohdalla on vaikuttanut elämänlaatuun ja aiheuttanut myös taloudellista kuormitusta, kun kasvoista on jouduttu poistattamaan karvoitusta kosmetologin vastaanotolla. Jotkut potilaat ovat arvelleet siklosporiinin aiheuttavan myös alakuloisuutta ja muistivaikeuksia, mutta koska hyljinnänestoon käytetään lääkeyhdistelmiä, on vaikea arvioida, johtuvatko kyseiset vaikutukset siklosporiinista vai jostain muusta lääkeaineesta.

Haittavaikutuksista huolimatta elinsiirron saaneet sitoutuvat hoitoon yleensä hyvin. Sandimmun Neoral on ilman erityiskorvattavuutta sairastuneille kallis lääke. Vaarana on kallisarvoisten siirteiden menettäminen, koska jo nyt on tullut esille runsaasti tilanteita, joissa potilaat ovat jättäneet hankkimatta lääkkeitä vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi.

Munuais- ja maksaliitolla ei ole sidonnaisuuksia Orifarmiin.

Helsingissä 28.8.2017

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto