Siirry sisältöön

Lääkekorvausten vuosiomavastuun nostaminen

Liitto vetoaa sosiaali- ja terveysministeriölle toimittamassaan lausunnossa, että lääkekorvausten vuosiomavastuun määrää ei nosteta vuonna 2024.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamiseksi

Munuais- ja maksaliiton lausunto

Esityksen mukaan lääkekorvausten vuosiomavastuuosuus tulisi vuonna 2024 olemaan 27,23 euroa suurempi kuin vuonna 2023, mikä tarkoittaisi useille pitkäaikaissairautta sairastaville kohtuutonta taloudellista lisärasitusta. Terveydenhuollon maksukatot (lääkkeet, matkat, asiakasmaksut) nollautuvat vuoden vaihteessa, minkä vuoksi etenkin alkuvuosi on haastavaa aikaa sairastuneille. Pitkäaikaissairaus on suuri taloudellinen rasitus merkittävälle osalle pitkäaikaissairautta sairastavista. Osa sairastavista on pienituloisia, joille jo lääkkeiden 50 euron alkuomavastuu on suuri menoerä. Lisäksi heillä voi olla käytössään lääkärin määräämiä lääkkeitä ja ravintoainevalmisteita, jotka eivät ole korvattavia eivätkä siten kerrytä vuosiomavastuuosuutta. Jo nyt useat pitkäaikaissairautta sairastavista joutuvat valitsemaan, ostavatko lääkkeitä vai ruokaa. Kasvavat elinkustannukset kärjistävät ongelmaa entisestään.

Lääkkeiden käyttäjien omavastuut ovat Suomessa eurooppalaisittain korkeita. Muun muassa järjestöt ovat jo useiden vuosin ajan vaatineet, että sairastuneiden kokonaismaksutaakkaa pienennettäisiin yhdistämällä maksukatot ja alentamalla niiden tasoa. Myös lääkekorvausten omavastuuosuuden jaksottamisella voitaisiin pienentää alkuvuoden maksurasitusta.

Munuais- ja maksaliitto pitää tärkeänä, että lääkekorvausten vuosiomavastuun määrää ei nosteta vuonna 2024, vaan se pidetään samalla tasolla (592,16 euroa) kuin vuonna 2023.

Helsingissä 4.9.2023

Sari Högström
toiminnanjohtaja
Munuais- ja maksaliitto