Siirry sisältöön

Kudosasetuksen muuttaminen

Liitto pitää lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle asetusluonnoksessa esitettyjä vaatimuksia psykiatrian erikoislääkärin lausunnon sisällölle liian tiukkoina.

Asetusluonnoksessa todetaan, että psykiatrian erikoislääkärin lausunnon sisältöä tarkennettaisiin siten, että lausunnosta tulee ehdotuksen mukaan käydä selville luovuttajan psyykkinen terveydentila ja sopivuus luovuttajaksi mukaan lukien sen varmistaminen, että luovutus tapahtuu vapaaehtoisesti ja ettei siihen liity taloudellisen edun hankkimista tai tarjoamista.

Vaatimus siitä, että psykiatrian erikoislääkärin tulisi varmistaa, että luovutus tapahtuu vapaaehtoisesti ja ettei siihen liity taloudellisen edun hankkimista tai tarjoamista, on liiton mielestä vaatimuksena liian tiukka, koska psykiatrian erikoislääkäri voi ainoastaan tehdä parhaansa kyseisten seikkojen selvittämiseksi. Tämä tulee ottaa huomioon ko. pykälässä sekä lausuntorunkoa valmisteltaessa. Lausunnosta tulee siten käydä esille asiat, joita Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tarvitsee varmistuakseen siitä, että luovutus tapahtuu vapaaehtoisesti ja ettei siihen liity taloudellisen edun hankkimista tai tarjoamista.

Muilta osin Munuais- ja maksaliitolla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

Helsingissä 20.3.2019

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto