Siirry sisältöön

Kerendia-lääkevalmisteen korvattavuus

Liitto katsoo Lääkkeiden hintalautakunnalle antamassaan lausunnossa, että Kerendia-valmisteen korvattavuuden saamiseksi tarvittava lausunto tulisi voida kirjoittaa perusterveydenhuollossa.

Kerendia-valmistetta käytetään aikuisille tyypin 2 diabetekseen liittyvän kroonisen munuaissairauden (johon liittyy epänormaali määrä albumiiniproteiinia virtsassa) hoitoon. Jos tyypin 2 diabetesta sairastavalla on diabeteksen munuaistauti, tulisi hänellä olla käytössään ACE:n estäjä tai ATR:n salpaaja ja SGLT2-estäjä valmisteyhteenvedon sallimissa eGFR-rajoissa. Jos albuminuriaa on edelleen, tulisi hoitoon lisätä vielä finerenoni.

Kerendia on tällä hetkellä rajoitetusti peruskorvattava. Peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytys on lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon nefrologian tai sisätautien yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä. Diabeteksen munuaistautia sairastavan potilaan hoidosta vastaa yleensä perusterveydenhuolto. Siten vaatimus erikoissairaanhoidosta annetusta lääkärinlausunnosta heikentää potilaan elämänlaatua lisäämällä kustannuksia, aiheuttamalla ylimääräistä kuormitusta sekä viivästyttämällä hoitoa. Nämä voivat vähentää hoitoon sitoutumista.

Diabeteksen munuaistautia sairastavien potilaiden määrä on noususuuntainen, minkä vuoksi on järkevää, että perusterveydenhuolto pystyy vastaamaan heidän hoidostaan mahdollisimman pitkään.

Sidonnaisuudet: Munuais- ja maksaliitolla ei ole sidonnaisuuksia lääkeyritykseen (Bayer AG).

Helsingissä 14.3.2023

Sari Högström, toiminnanjohtaja. Munuais- ja maksaliitto