Siirry sisältöön

Imurel-lääkevalmisteen korvattavuus

Liitto katsoo Lääkkeiden hintalautakunnalle antamassaan lausunnossa, että Imurel-valmisteelle tulisi jatkossakin myöntää erityiskorvattavuus.

Imurelia käytetään pääasiassa hylkimisen estoon elinsiirron jälkeen. Tarkkoja kulutustietoja ei ole saatavilla. Azamun-valmiste vastaa Imurelia. Atsatiopriinin etuja ovat helppo käyttö ja vähäiset haittavaikutukset. Sivuvaikutukset ovat usein lieviä, muiden hyljinnänestolääkkeiden tavoin se voi kuitenkin lisätä virustulehdusriskiä, aiheuttaa lievää anemiaa ja suurentaa veren aminotransferaasipitoisuuksia. Atsatiopriinia käytetään yhdistelmälääkityksen yhtenä osana erityisesti elinsiirron saaneilla lapsilla. Se vaihdetaan mykofenolaattimofetiiliin, mikäli esiintyy hylkimisongelmia. Lääkeyhdistelmä ja annostus suunnitellaan yksilöllisesti.

Imurel on vanhempien kertoman mukaan ollut hyvin siedetty ja turvallinen eikä se pitkäaikaisessakaan käytössä ole aiheuttanut merkittäviä haittavaikutuksia. Vointi ja veriarvot ovat pysyneet hyvinä. Lääkkeen käyttö on koettu melko helpoksi, joskin 50 mg:n tabletin jakaminen neljäsosiin tai 25 mg:n tabletin puolittaminen on hieman haastavaa jakouurteen puuttuessa. Pienen kokonsa ansiosta tabletit on helppo nauttia. Usean lapsen kohdalla Imurel on sopinut hyljinnänestolääkkeistä parhaiten (esim. Cellcept on aiheuttanut lääkehoitoa vaikeuttavaa ripulia) ja lääke on mahdollistanut melko normaalin elämän.

On tärkeää, että käytettävissä on vaihtoehtoja, koska eri valmisteiden haittavaikutuksissa on yksilöllisiä eroja. Hoitotasapainon löytyminen voi toisinaan viedä aikaa ja vanhemmat kokevat hankalaksi, jos saavutettua tasapainoa pitäisi lähteä horjuttamaan, kun lapselle on löydetty sopiva lääke. Vaihtoehtoja (Azamun) tarvitaan toimituskatkojen varalta. Vaihto toiseen valmisteeseen on helpompaa, jos sille on myönnetty korvattavuus.

Sidonnaisuudet: Munuais- ja maksaliitolla ei ole sidonnaisuutta Aspen Pharmaan.

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto