Siirry sisältöön

Hemodialyysipotilaiden vierasdialyysin järjestäminen

Liitto vaatii, että sairaalat tarjoaisivat loma-aikana mahdollisuuden vierasdialyysiin.

Munuais- ja maksaliitto on huolissaan siitä, että dialyysipotilaille ei järjesty hemodialyysihoitoa heidän oleskellessaan väliaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella.

Terveydenhuoltolain mukaan henkilön, joka oleskelee pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella, esimerkiksi kesämökillä, on saatava hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa muun kuin kuntansa erityisvastuualueen kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksiköstä. Hoitovastuu, ja siten myös vastuu kustannuksista, säilyy vakituisessa hoitopaikassa.

Hemodialyysihoitoa tarvitsevan potilaan tulee saada hoito vähintään kolme kertaa viikossa 4-5 tuntia kerrallaan, mikä rajoittaa dialyysipotilaan ja hänen perheensä elämää olennaisesti. Useat dialyysipotilaat ovat hyväkuntoisia ja haluaisivat matkustaa sekä tavata sukulaisiaan ja ystäviään. Tämän mahdollistaminen ehkäisee merkittävästi syrjäytymistä, lisää fyysistä toimintakykyä sekä sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Tällä hetkellä useat dialyysihoitoa tarvitsevat potilaat ovat sidottuja kotipaikkakunnalleen, koska kaikissa dialyysihoitoa tarjoavissa hoitoyksiköissä ei resurssipulaan vedoten ole voitu ottaa vastaan vierailijaa edes muutamaksi hoitokerraksi. Kyseinen tilanne estää yhdenvertaisuuden ja perustuslaissa säädetyn liikkumisvapauden toteutumista.

Munuais- ja maksaliitto vetoaa, että sairaaloissa varaudutaan dialyysihoidon tarpeeseen loma-aikana tilanteissa, joissa potilas käyttää oikeuttaan valita hoitopaikka väliaikaisen oleskelun aikana.

Helsingissä 2.4.2019

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto

Maarit Heinimäki, järjestösuunnittelija ja munuaissairaanhoitaja, Munuais- ja maksaliitto