Siirry sisältöön

Fosrenol-lääkevalmisteen korvattavuus

Liitto katsoo Lääkkeiden hintalautakunnalle toimittamassaan lausunnossa, että Fosrenol-valmisteelle tulisi jatkossakin myöntää korvattavuus.

Fosrenolia käytetään vaikean hyperfosfatemian hoitoon loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintaa potevilla ja dialyysihoidossa olevilla potilailla. Hoitoon turvaudutaan, jos kohtuullinen kalsiumvalmisteen määrä (enintään 3-4 päivässä) tai dialyysin teho ei ole riittävä fosforin poistoon. Fosrenol-lääkevalmiste sopii niille potilaille, jotka eivät siedä laktoosia, jota on esimerkiksi Sevelamer Avansor -valmisteessa. Veren fosfaattipitoisuutta alentavissa valmisteissa olisi hyvä olla vaihtoehtoja, koska jokin valmiste voi aiheuttaa haittavaikutuksia, joita toisesta valmisteesta ei aiheudu.

Fosrenolista hyötyvät vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavat tai dialyysihoidossa olevat potilaat. Tarkkoja kulutustietoja ei ole saatavilla, mutta valmistetta käyttää arviolta enintään muutama tuhat potilasta. Fosrenolin vuorokausiannos on 1-4 tablettia riippuen valmisteen vahvuudesta. Fosrenol on yleensä ollut hyvin siedetty. Valmisteen käyttö ei edellytä erityistä seurantaa, normaali seuranta on riittävä. Jos Fosrenol ei olisi korvattava olisi turvauduttava kalsiumiin. Kalsiumvalmisteen annoksen lisääminen lisää verisuonitautien riskiä huomattavasti.

Valmisteella ei ole havaittu sen käyttöön vaikuttavia tai sitä rajoittavia tekijöitä.  Potilaat ovat olleet tyytyväisiä Fosrenoliin. Fosrenol helpottaa dialyysipotilaan ruokavalion toteuttamista, koska fosforia kertyy useista ruoka-aineista. Lääkkeen annostelu on koettu helpoksi, koska se otetaan aterian yhteydessä.

Munuais- ja maksaliitolla ei ole sidonnaisuuksia Shire Pharmaceuticals Ireland Limitediin.

Helsingissä 31.10.2019

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto