Siirry sisältöön

Extraneal-valmisteen korvattavuus

Liitto katsoo Lääkkeiden hintalautakunnalle antamassaan lausunnossa, että Extraneal-valmisteelle tulisi jatkossakin myöntää erityiskorvattavuus.

Extraneal-peritoneaalidialyysineste poistaa vettä ja kuona-aineita verestä ja korjaa veren erilaisten aineiden epänormaaleja pitoisuuksia. Extranealia käytetään sekä CAPD- että APD-hoidossa. Tarkkoja kulutustietoja ei ole saatavilla. Extranealin annostus on 1-2 pussia vuorokaudessa potilaasta riippuen. Extraneal valitaan yleensä yönesteeksi CAPD-hoidossa ja se on hyvä päivänesteenä APD-hoidossa, koska potilas hyötyy siitä, että Extraneal on pitkään vatsaontelossa. Extraneal sopii sekä Baxterin että Freseniuksen konetta käyttäville. Freseniuksen koneessa tarvitaan oma ”välikappale”.

Extraneal-valmiste on korvaamaton ja ensiarvoisen tärkeä PD-potilaan hoidossa. Valmisteesta hyötyvät erityisesti kaikki diabetesta sairastavat PD-potilaat sekä kaikki potilaat, joiden virtsamäärä on pieni. Potilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä Extranealiin. Käyttö on koettu opetuksen jälkeen helppona.

Valmisteella ei ole havaittu sen käyttöön vaikuttavia tai sitä rajoittavia tekijöitä. Extraneal-valmisteella ei ole korvaavaa valmistetta. Extraneal mahdollistaa peritoneaalidialyysihoidon tarjoamisen hoitovaihtoehdoksi. Mikäli Extranealin korvattavuus päättyisi, useiden potilaista olisi siirryttävä hemodialyysihoitoon. Peritoneaalidialyysihoito on yhteiskunnalle edullisempi hoitomuoto kuin sairaalassa kolme kertaa viikossa toteutettava hemodialyysihoito. Kotona tehtävä hoito on myös usein potilaalle vähemmän rasittavaa kuin sairaalahoito.

Munuais- ja maksaliitto tekee yhteistyötä Baxter Oy:n kanssa.

Helsingissä 11.10.2018

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto