Siirry sisältöön

Dialyysipotilaiden pysäköintimaksujen alentaminen

Liitto vetoaa sairaaloiden pysäköintilaitoksille toimittamassaan kirjelmässä, että pysäköintimaksuja alennettaisiin elämää ylläpitävässä dialyysihoidossa käyvien potilaiden kohdalla.

Munuais- ja maksaliitto on erittäin huolissaan hemodialyysihoidossa käyvien potilaiden suurista pysäköintimaksuista seitsemässä Suomen sairaalassa. Liitto on tehnyt selvityksen sairaaloiden asiakaspysäköinnin hinnoista. Selvityksessä kävi ilmi, että suuressa osassa sairaaloita asiakaspysäköinti on dialyysissä käyville potilaille maksutonta tai erittäin edullista. Lähestymme tällä vetoomuksella teitä, koska hallinnoimanne pysäköinti on hinnaltaan yksi kalleimmista.

Hemodialyysillä eli keinomunuaishoidolla tarkoitetaan veren puhdistamista kuona-aineista ja ylimääräisestä nesteestä dialyysikoneessa olevan suodattimen avulla. Hemodialyysi tehdään yleensä kolme kertaa viikossa 5–7 tuntia kerrallaan sairaalassa tai hoitoyksikössä. Ilman dialyysihoitoa potilas menehtyy.

Osa hemodialyysipotilaista käyttää hoitomatkoihin omaa autoaan. Kela korvaa hoitoon tehtyjen matkojen kustannuksia, mutta pysäköintimaksuista ei ole mahdollista saada korvausta. Pitkäaikaissairauden aiheuttamat kustannukset rasittavat merkittävästi potilaiden taloutta. Pienituloisen pitäisi löytää vuosittain maksuihin noin 1600 euroa (matkakorvausten vuotuinen omavastuu 300 €, lääkekorvausten alkuomavastuu 50 € ja vuosiomavastuu 605,13 €, terveydenhuollon maksukatto 691 €, lisäksi käytössä voi olla ei-korvattavia reseptilääkkeitä). Näiden kustannusten lisäksi omaa autoa käyttäville potilaille kuluja aiheuttavat pysäköintimaksut. Useiden potilaiden kohdalla toimeentulona on pieni eläke tai sairauspäiväraha. Työskentely dialyysihoidon ohessa ei ole aina mahdollista ainakaan kokopäiväisesti, mikä omalta osaltaan
heikentää taloudellista toimeentuloa.

Munuais- ja maksaliitto vetoaa, että pysäköintimaksuja alennettaisiin elämää ylläpitävässä dialyysihoidossa käyvien potilaiden kohdalla. Pyydämme vastaustanne kirjallisesti tai puhelimitse.

Helsingissä 31.3.2020

Sari Högström
Toiminnanjohtaja
Munuais- ja maksaliitto ry