Siirry sisältöön

Avustetun kotidialyysihoidon asiakasmaksu

Liitto toteaa kirjelmässään sairaanhoitopiireille, että avustettu kotidialyysihoito on kotona annettua erikoissairaanhoitoa, josta potilaalta tulisi periä korkeintaan sarjahoitomaksu.

Kotidialyysihoito (hemodialyysi, APD tai CAPD) on yhteiskunnalle kustannustehokas hoitomuoto. Myös potilaille mahdollisuus kotihoitoon on toimintakyvyn ylläpitämisen, arjen sujuvuuden ja sairauden kanssa jaksamisen kannalta merkittävää. Vaikka potilas ei suoriutuisi omatoimisesti kotidialyysihoidosta, on se mahdollista toteuttaa kunnan kotihoidon tai kotisairaanhoidon avustamana.

Munuais- ja maksaliitto on tehnyt vuonna 2017 kyselyn sairaanhoitopiireille avustetusta kotidialyysihoidosta. Kyselyyn vastasi yhdeksän sairaanhoitopiiriä, joista kuudessa oli potilaita avustetussa kotidialyysihoidossa. Dialyysihoidon toteuttamisessa avusti kunnan kotihoito. Potilas maksaa saamastaan avusta kotihoidon asiakasmaksun lukuun ottamatta yhtä sairaanhoitopiiriä, jossa potilailta peritään avustamisesta sarjahoitomaksu.

Dialyysiyksikössä toteutetusta hoidosta peritään potilaalta sarjahoitomaksu (11,50 euroa hoitokerralta 1.1.2016 lukien, maksun saa periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa). Sarjahoitomaksu lasketaan mukaan terveydenhuollon maksukattoon (691 euroa 1.1.2016 lukien). Kunnan perimä kotihoidon asiakasmaksu on tulosidonnainen eikä siten kerrytä maksukattoa. Erilaiset maksukäytännöt koti- ja sairaalahoidossa asettavat potilaat eriarvoiseen asemaan.

Asiakasmaksuasetuksen (912/1992(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)) esittelymuistion mukaan sarjassa annettavalla hoidolla tarkoitetaan suunnitellusti useita kertoja annettavaa hoitoa, esimerkiksi jatkuvaa dialyysihoitoa. Kuntaliiton mukaan erikoissairaanhoidon osalta sarjahoitoa voidaan antaa myös kotiin. Erikoissairaanhoitoa antava yksikkö voi tehdä periaatepäätöksen kotiin annettavan dialyysihoidon laskuttamisesta sarjahoitona.

Munuais- ja maksaliiton lääketieteellinen munuaistyöryhmä katsoo, että avustettu kotidialyysihoito on kotona annettua erikoissairaanhoitoa, josta potilaalta tulee periä korkeintaan sarjahoitomaksu. Taloudelliset seikat eivät saisi olla esteenä avustettuun kotidialyysihoitoon siirtymiselle, mikäli muuten edellytykset siihen ovat olemassa. Nykyiset maksukäytännöt ovat joillekin potilaille este kyseisen hoitomuodon toteuttamiseen.

Helsingissä 29.9.2017

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto

Päivi Schenck, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, puheenjohtaja Munuais- ja maksaliiton lääketieteellinen munuaistyöryhmä