Siirry sisältöön

Advagraf-lääkevalmisteen korvattavuus

Liitto katsoo Lääkkeiden hintalautakunnalle toimittamassaan lausunnossa, että Advagraf-valmisteelle tulisi myöntää jatkossakin erityiskorvattavuus.

Advagrafia (takrolimuusi) käytetään estämään elinsiirron jälkeisiä hylkimisreaktioita aikuisilla. Suomen noin 3000 munuaisensiirtopotilaasta 30-40 % käyttää takrolimuusia ja heistä arviolta noin puolella on käytössä Advagraf. Lääkeyrityskohtaisia kulutustietoja ei ole saatavilla. Takrolimuusia määrätään erityisesti vaativammissa tapauksissa, kun tarvitaan vahvempaa hyljinnänestoa tai jos Sandimmun aiheuttaa hankalia sivuvaikutuksia. Takrolimuusi on voimakkaampi kalsineuriini-inhibiittori kuin siklosporiini ja sitä käytetään esimerkiksi silloin, kun kudossopeutuvuus on huono tai jos siklosporiinihoidon aikana esiintyy toistuvia hyljintöjä.

Advagraf, toisin kuin muut takrolimuusivalmisteet, otetaan kerran päivässä, mikä voi parantaa hoitoon sitoutumista. Lisäksi Advagrafilla saadaan tasaiset pitoisuudet ja sen myötä tehokkaampi immunosupressio. Lääke valitaan potilaan mieltymysten mukaan, yhtä hyvä teho on mahdollista saada kahdesti päivässä otetulla takrolimuusi-valmisteella. Lääkitys suunnitellaan jokaiselle elinsiirron saaneelle yksilöllisesti. Vuorokausiannos ylläpitovaiheessa on yleensä noin 3-5 mg, alkuvaiheessa selvästi suurempi. Annostus riippuu painosta, veren takrolimuusipitoisuudesta, yleiskunnosta, siirtoleikkauksesta kuluneesta ajasta, laboratoriokokeiden tuloksista sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Kaikilla takrolimuusivalmisteilla haittavaikutuksina voivat ovat vapina, vatsan toiminnan häiriöt, munuaistoksisuus sekä elektrolyyttihäiriöt.

Advagraf ei elinsiirron saaneiden mukaan ole vaikuttanut toimintakykyyn, haittavaikutukset ovat olleet vähäisiä ja lääkkeen annostelu on koettu helpoksi, muun muassa toista valmistetta pienemmän lääkeannoksen ja lääkkeen pienen koon ansiosta. Lääkkeen ottaminen kerran päivässä on lisännyt useiden kohdalla lääkitysturvallisuutta, koska lääkkeenoton muistaminen on ollut helpompaa. Joidenkin mukaan elämää on helpottanut haittavaikutusten (ikenien liikakasvu ja verenvuoto, karvojen kasvu) häviäminen tai väheneminen Sandimmunista Advagrafiin vaihtamisen jälkeen. Erään potilaan kohdalla vaihto Prografista Advagrafiin on korjannut veren leukosyyttiarvot. Yksi potilas kertoi Advagrafin aiheuttavan univaikeuksia ja kehon lämmönsäätelyyn liittyviä ongelmia. Valmisteen pitoisuus veressä tarkistetaan säännöllisesti ja lääkkeen annostusta saatetaan toisinaan joutua säätämään. Annostusta on kuitenkin tarvittaessa helppo muuttaa.

Mikäli Advagraf ei olisi korvattava, jouduttaisiin vaihtamaan toiseen valmisteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että potilaiden tulisi olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jossa lääkitys muutettaisiin ja seurattaisiin lääkepitoisuutta eli kaiken kaikkiaan tarvittaisiin monta verinäytettä, puhelinsoittoa ja lääkemääräystä. Potilaalla tulisikin olla mahdollisuus käyttää hyljinnänestoon valmistetta, jonka lääkäri on hänelle alun perin määrännyt.

Elinsiirron saaneet sitoutuvat hoitoon yleensä hyvin. Advagraf on ilman erityiskorvattavuutta sairastuneille kallis lääke. Hylkimisenestoon tulee olla käytettävissä vaihtoehtoisia lääkevalmisteita, jotta hoito voidaan toteuttaa yksilöllisesti.

Munuais- ja maksaliitto tekee yhteistyötä Astellas Pharman kanssa.

Helsingissä 28.5.2019

Sari Högström, toiminnanjohtaja, Munuais- ja maksaliitto