Siirry sisältöön

Omaishoidon palvelua voi saada, kun vanhempi toimii lapsen omaishoitajana ja lapsella on vaikea munuais- tai maksasairaus tai kun lapsi tarvitsee dialyysihoitoa tai odottaa elinsiirtoa tai elämä elinsiirron jälkeen on edelleen haastavaa ja työlästä. Perheet ovat erityisen vaikeassa elämäntilanteessa toteuttaessaan vakavasti sairaan lapsensa raskasta hoitoa enimmäkseen lapsen kotona. Esimerkiksi pieni dialyysilapsi tarvitsee aikuisen valvontaa ympäri vuorokauden. Hoitorengaspalvelu tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden hetken lepoon ja irtiottoon hoitovastuusta.

Vastaavaa palvelua tarjoamme myös Stea:n avustuksella niille perheille, joiden vanhemmilla ei ole oikeutta omaishoidon vapaisiin, mutta perheessä on kuitenkin erityistä tukea tarvitseva munuais- tai maksasairautta sairastava lapsi.

Palvelua tarjotaan hyvinvointialueelle

Omaishoidon palvelua tarjotaan  jokaisen perheen omalle hyvinvointialueelle ympäri Suomea. Hyvinvointialue ostaa Munuais- ja maksaliiton palvelua useimmiten määräaikaisesti maksusitoutuksella tai palvelusopimuksella. Omaishoitaja, olethan meihin yhteydessä, niin voimme kertoa palvelusta lisää.

Palvelua organisoi liiton perhetyöntekijä ja sen toteuttaa perheen kotona liiton hoitorengashoitaja. Liitto huolehtii hoitorengashoitajan perehdyttämisestä sekä vuosittaisesta koulutuksesta. Hoitajat ovat sairaanhoitajia, joilla on kokemusta dialyysi- ja elinsiirtolasten hoidosta.

Hoitajat toteuttavat hoitoa samalla tavalla kuin vanhemmat tekevät. Hoitoon kuuluu muun muassa lapsen mahdollinen dialyysihoito, lapsen lääke- ja ravitsemushoidon toteuttaminen sekä lapsen perushoito. Hoitaja vastaa samalla myös mahdollisten sisarusten perushoidon toteuttamisesta. Perheet varaavat palvelun Munuais- ja maksaliiton kautta.

Perheet huolehtivat, että lapsen kotona hoitorengashoitajan käytössä on voimassa oleva lapsen hoitosuunnitelma, lapsen käytössä olevat lääkkeet, lapsen käytössä olevat apuvälineet ja hoitotarvikkeet sekä taksikortti ja Kela-kortti mahdollista tarvetta varten. Lisäksi kotona tulee olla lapsen vastuuhoitotahon yhteystiedot sekä vanhempien yhteystiedot heidän poissaolonsa aikana.