Siirry sisältöön

Erityishoitorahaa maksetaan vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle jos hän joutuu olemaan tilapäisesti poissa töistä osallistuakseen lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen. Erityishoitoraha on korvausta ansionmenetyksestä. Se voidaan maksaa tietyissä tilanteissa molemmille vanhemmille.

Erityishoitorahan edellytykset

Lapsen ikä, hoitopaikka, sairauden vaikeus ja hoidon vaihe vaikuttavat erityishoitorahan myöntämiseen. Erityishoitoraha on veronalaista tuloa ja sen määrä lasketaan työtulojen mukaan. Omavastuuaikaa ei ole. Erityishoitorahaa ei makseta sunnuntailta ja pyhäpäiviltä

Saman sairauden perusteella erityishoitorahaa maksetaan poliklinikka- tai sairaalahoidosta tai kuntoutuksesta lasta kohden enintään 60 arkipäivää. Kotihoidon ajalta erityishoitorahaa maksetaan 60 arkipäivää. Maksuaikaa voidaan kotihoitoon jatkaa lääkärin arvion perusteella 30 arkipäivällä.

Erityishoitorahan vaihtoehtona vanhemmalla voi olla oikeus kuntoutusrahaan. Tämä on hyvä ottaa huomioon, jos erityishoitorahan suorituspäiviä on runsaasti tai arvioi, että niitä kertyy jatkossa runsaasti. Kuntoutusrahan suorituspäivillä ei ole enimmäisaikaa kuten erityishoitorahassa.